Human Capital Agenda

De arbeidsmarkt is een 'bottleneck' voor Zeeuwse bedrijven en daarom speerpunt van het provinciaal beleid. Ook sluit het aan op de doelstellingen van het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Op advies van de Economic Board Zeeland is er daarom een aparte subsidie gekomen voor de 'Human Capital Agenda', gericht op initiatieven die de arbeidsmarkt ten goede komen. Zeven consortia ontvangen een subsidie.

Hive

Met 'Hive' nemen werknemers regie over hun eigen loopbaan met behulp van online en offline activiteiten. Dit project verkent hoe Hive kan worden ingezet in de bestaande infrastructuur van Werken en Leren in Zeeland, door wensen van overheid, werkgevers en werknemers in kaart te brengen. Dit moet resulteren in een praktisch advies en implementatieaanpak. Doelstelling is om per 1 juli 2020 Hive te introduceren en te borgen op de Zeeuwse Arbeidsmarkt.

€44.634,- subsidie voor consortium: EVA Projecten en Advies, Stichting Hive, Scalda, Limagrain, Leerwerkloket Zeeland, Lamb Weston Meijer

HR netwerk Zeeland

Doel is het opzetten van een Zeeuws breed cross-sectoraal netwerk met platform voor het verbinden van HR gerelateerde personen die zich vanuit werkgevers, HR netwerken en instanties bezighouden met de Zeeuwse Arbeidsmarkt. Gericht op delen van kennis en bundelen van krachten om een bijdrage te leveren aan het oplossen van Zeeuwse arbeidsmarktvraagstukken. Een en ander op een vernieuwende, laagdrempelige en praktische manier. Het is een samenwerking tussen De Zeeuwse Connectie, UWV Zeeland, Vermeer Emea BV, Zeeuwland, Xapax & Eva Projecten en Advies, waarbij ook nog andere partijen zich zullen aansluiten. HR Netwerk Zeeland ontvangt € 50.000,- subsidie.

Op weg naar Zeeuwse Learning Communities

Organisatie in 2020/2021 van drie regionale hackathons in Zeeland waarin teams van scholieren, studenten en medewerkers werken aan het oplossen van complexe Zeeuwse uitdagingen. Teams zijn multidisciplinair en cross-sectoraal samengesteld. Er wordt nauw samengewerkt met de Zeeuwse Onderwijsinstellingen en het Zeeuwse bedrijfsleven. De hackatons zijn onderdeel van een reeks activiteiten op scholen en binnen bedrijven en vormen het begin van het ontstaan van zogenaamde ‘learning communities’ in Zeeland.

€ 50.000,- subsidie voor consortium: Huis van de Techniek, Cargill, Dow Benelux, HZ University of Applied Science, University College Roosevelt, coöperatie DOON U.A

Stages internationale studenten

Stages voor internationale technische studenten als instroom-instrument voor industrie& maintenance: een onderzoek naar randvoorwaarden (onderwijs en bedrijfsleven) om stages voor buitenlandse technische mbo-studenten in Zeeland aan te kunnen bieden voor de sector Industrie & Maintenance.

€ 12.464,- subsidie voor consortium: Bio Base Europe Coöperatie, Scalda, DOW

Lagere werkdruk door slimme innovaties

Doel van het project is procesoptimalisatie in de zorgsector in provincie Zeeland, door het ontwikkelen van een digitale service-omgeving met een zelflerende artificial intelligende-Chatbot.

€ 49.472,- subsidie voor consortium: NedBase, SVRZ; HZ University of Applied Sciences lectoraat Data Science en opleiding Verpleegkunde 

Gids-Gezel in het onderwijs

Het doel van dit project is middels de gids-gezel (G2) methodiek een verkorte beroepsopleiding te ontwikkelen waarmee aankomende leraren sneller bevoegd voor de klas kunnen staan. € 48.898,- subsidieC voor consortium: Edu Plus, Scheldemondcollege, Zeeuwse Academische Opleidingsschool, Hogeschool Rotterdam, Fontys, UCR, HZ University of Applied Sciences, Vervangingsfonds Participatie fonds Zuid west, Lerarenontwikkelfonds, Education Warehouse

Hulst Vestingstad

Hulst Vestigingsstad heeft als doel hoger geschoolde Spaanse werknemers voor de Nederlandse zorgarbeidsmarkt te werven en toe te rusten, zodat ze zich in Nederland zullen vestigen.

€ 35.000,- subsidie voor consortium: Tragel, BacktoCore en Viazorg. Op de foto Jonatan van Overmeiren, en de Spaanse Miriam Gua. 'Werkbuddy' Jonatan begeleide zijn nieuwe collega Miriam de eerste maanden op het werk en maakte haar wegwijs in de omgeving.