Unieke proeffabriek voor recyclen piepschuim

Afgelopen december ging de eerste spa de grond in voor de proeffabriek die 'bouwpiepschuim' gaat recyclen tot nieuw isolatiemateriaal: PolyStyreneLoop BV. De fabriek komt naast chemiebedrijf ICL-IP in Terneuzen. Vanuit de Regio Deal is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verwerking van styrofoam, ofwel 'blauwe isolatieplaten'.

Volledig circulair

PolyStyreneLoop BV is een initiatief van Lein Tange van ICL-IP in Terneuzen en Jan Noordegraaf van Synbra Technology in Etten-Leur. In Terneuzen wordt over een jaar isolatieschuim - de zogeheten blauwe platen - op grote schaal volledig circulair verwerkt tot een nieuw isolatieproduct.

Lein Tange: ,,We zijn met iets unieks bezig. We worden dé Europese testfabriek voor recycling van bouwpiepschuim. De hele waardeketen, van producenten tot recyclingbedrijven, hebben we aan boord gekregen. Het gaat om meer dan 70 partijen uit 18 verschillende landen. Zij vormen de coöperatie achter PolystyreneLoop BV.'

Uit de blauwe bouwisolatieplaten kan naast polystyreen (piepschuim), ook broom teruggewonnen worden. Het bouwschuim werd veertig jaar lang in woningen gebruikt, maar bevat de broomhoudende vlamvertrager HBCD. Sinds 2017 is de vlamvertrager verboden door de Europese Unie, omdat hij het milieu mogelijk schade kan toebrengen.

Op dit moment wordt broomhoudend isolatiemateriaal verbrand. Dat hoeft straks niet meer. ICL-IP heeft veel ervaring met het terugwinnen van broom en heeft een procedé ontwikkeld om broom te verwerken tot een milieuvriendelijker vlamvertrager: gebromeerde butylrubber (FR122P).

Per jaar recyclet de fabriek 3.300 ton Europees bouwpiepschuim. Afhankelijk van het aanbod is uitbreiding of een tweede fabriek mogelijk. Momenteel wordt een inzamelsysteem opgezet met laadpunten in tal van landen. Daarnaast vermindert de uitstoot met 15 ton per jaar aan choorfluorkoolwaterstoffen die uit de blauwe platen komen. Deze cfk's tasten de ozonlaag aan.

Daarnaast wordt straks ook 3.000 ton per jaar van het witte piepschuim-bolletjes isolatie schuim gerecycleerd in de fabriek.

Stagiairs van de HZ University of Applied Sciences gaan er logistiek en wellicht ook laboratoriumwerk doen. Lees meer op www.polystyreneloop.org.