Verduurzamen bedrijventerreinen met Regio Deal

Zeeland heeft een groot aantal bedrijven en bedrijventerreinen. De verduurzaming daarvan vindt nog maar beperkt plaats. Om de huidige bedrijventerreinen voor de toekomst te behouden als duurzame en aantrekkelijke vestigingsplaats is een nieuwe aanpak nodig. Daarom helpt de Regio Deal met de regeling Duurzaamheidsscans bedrijven en bedrijventerreinen de gemeenten om te verkennen wat er gedaan kan worden om het energieverbruik terug te dringen, zorgvuldiger met grondstoffen om te gaan, maatregelen te nemen om klimaatverandering op te vangen en het stimuleren van biodiversiteit.


Zierikzee gaat ermee aan de slag voor bedrijvenpark Zuid Zierikzee. Voor die locatie is gekozen omdat het het park is met het hoogste energieverbruik. Het plan van aanpak is afgestemd met diverse partijen als het inspiratieteam, Ondernemersvereniging Schouwen-Duiveland en Energie Werkt Schouwen-Duiveland.

Onderdeel van het plan zijn 40 individuele gesprekken met MKB bedrijven en 20 individuele bedrijvenscans van participerende bedrijven. Ook komt er één plan van aanpak voor verduurzaming (energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie) van het gehele bedrijvenpark gereed op 31 december 2020.

Het doel daarvan is dat alle bedrijven zich gaan inzetten voor verduurzaming en hierbij van elkaar kunnen leren. Zo wordt het hele bedrijventerrein aangepakt en CO2 uitstoot gereduceerd door energiebesparing en duurzame opwek.