Alles over subsidies

Met de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling komt innovatie sneller van de grond. Naast specifieke subsidie voor bijvoorbeeld arbeidsmarkt (Human Capital Agenda, zie elders in deze nieuwsbrief) heeft Zeeland in Stroomversnelling ook subsidies voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten. Vanaf 13 maart 2020 kan subsidie aangevraagd worden. De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling wordt gefinancierd door het Rijk, de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten.

Met de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling stimuleren we innovatie, bundelen we kennis en stimuleren we samenwerking in de Zeeuwse sectoren.

Nieuwe brede openstelling vanaf 13 maart 2020
Vanaf 13 maart is er een nieuwe openstelling voor demonstratieprojecten die loopt tot 7 augustus 2020. In totaal is € 800.000 beschikbaar. Beoordeling van projecten vindt plaats via een zogenaamde tenderprocedure. Dat wil zeggen dat de ingediende aanvragen ten opzichte van elkaar worden afgewogen.

Nieuw dit jaar is dat voor haalbaarheidsonderzoeken gekozen is voor een doorlopende openstelling en een ‘First come First serve’ systematiek. Hierbij worden subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst beoordeeld en toegekend. Met deze nieuwe systematiek willen we consortia stimuleren om jaarrond voorstellen voor haalbaarheidsonderzoeken in te dienen. Zo kunnen consortia continue blijven werken aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategische agenda’s. In totaal is € 500.000 beschikbaar. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.zeeland.nl.

Informatiebijeenkomst
Op 31 maart 2020 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde ondernemers in Dockwize.

image

Planning 2020
Dit jaar worden ook twee thematische openstellingen georganiseerd. Een thematische openstelling voor vestigingsklimaat gericht op het versterken van het vestigingsklimaat voor (potentiële) werknemers (verwachting april- september). Daarnaast zal dit najaar voor de 2e keer een thematische openstelling voor de Human Capital Agenda worden georganiseerd. Deze opstelling richt zich op innovatieve oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt. Tot slot wordt van augustus tot januari 2021 opnieuw een openstelling voor demonstratieprojecten en pilots georganiseerd.

Haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat overhandigde de partijen die aan de slag kunnen met hun innovaties op maandag 10 februari 2020 een symbolische cheque namens gemeenten, het Rijk en de Provincie. Dat gebeurde tijdens het financieringsevenement Finance Me voor ondernemers bij Dockwize in Vlissingen.
Er waren in februari drie haalbaarheidsonderzoeken die een subsidie hebben ontvangen: Technology Centre Maakindustrie Zeeland, biologisch appelleder uit reststromen en een verkenning van toepassing Industriële restwarmte in de gebouwde omgeving. Zij gaan de haalbaarheid van hun idee onderzoeken. Daarnaast zijn vier demonstratieprojecten die subsidie hebben ontvangen: Programma Specialistisch Ondersteuningsteam Zeeland, VRCARE-2, Generiek Verzamelen Data en Écht Zeeuws petfood. Zij gaan hun ideeën verder ontwikkelen en demonstreren. Lees meer op www.zeeland.nl.