Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland van start

Het fondsplan is opgesteld, de leden voor het investeringscomité zijn geworven en alle besluitvorming is genomen; we kunnen van start met het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland! Het fonds is bedoeld voor familiebedrijven en heeft als doel om investeringen in de toekomstbestendigheid van campings te stimuleren.

Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe concepten op het gebied van circulaire en/of energie neutrale accommodaties die passen in het Zeeuwse landschap. Leningen uit het fonds zijn beschikbaar voor familiebedrijven omdat deze specifieke groep weinig andere mogelijkheden heeft aan geld te komen dan via een bancaire lening, maar wel beeldbepalend zijn voor het verblijfsrecreatieve aanbod van Zeeland. Er zijn verschillende gesprekken gaande met ondernemers die gebruik willen maken van het fonds.

Geinteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden bij Yvonne Braamse van Impuls. De fondsomvang is € 6 miljoen en Looptijd van het fonds is 15 jaar.

Dit jaar start ook het aanjaagprogramma wat gekoppeld is aan het fonds. Impuls Zeeland biedt in samenwerking met brancheorganisatie RECRON, ABN AMRO en Rabobank ondersteuning aan bij de ontwikkeling van businessplannen, masterclasses en coaching.

Kijk voor meer informatie op www.impulszeeland.nl.