Slimme Mobiliteit

Schonere, snellere en slimmere vervoersmiddelen en deelsystemen worden steeds belangrijker in onze maatschappij. En dit is nog maar het begin. De toekomst brengt grote veranderingen in een hoog tempo. Behoeften van inwoners en toeristen vragen om andere, soms nieuwe, oplossingen. Zeeland is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgeroepen als 'living lab' (proeftuin) voor slimme mobiliteit. We lichten een aantal initatieven uit.

Smart Mobility Onderwijs Zeeland

Smart Mobility Onderwijs Zeeland is een project waarbij de Provincie Zeeland en Scalda de handen in één slaan om jou als student gemakkelijker van A naar B te laten verplaatsen, door middel van slimme mobiliteitsoplossingen. En waarmee wij als ‘Zeeuwen’ een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van Nederland. Deel met ons je reisdata zodat wij jouw knelpunten onderweg kunnen verhelpen én maak kans op leuke prijzen.


We willen graag weten hoe Scalda leerlingen reizen en of ze onderweg tegen knelpunten aanlopen. Want door het analyseren van verplaatsingsdata kunnen wij al die mogelijke knelpunten inzichtelijk maken, om er vervolgens slimmere verbeteracties op te ondernemen. Meer weten of meedoen? Bekijk dan de website van de Provincie.

Congres

Maandag 10 februari vond het Congres Smart Mobility plaats in Goes.

Met bijna 250 bezoekers spraken gedeputeerde Harry van der Maas en Minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, over de toekomst van mobiliteit in Zeeland.


"De komende tijd gaan we naast de vaste buslijnen (aanbodgericht) ook nieuwe vormen introduceren (vraaggericht), met een specifieke focus op ouderen, jongeren en toeristen. Tevens maken we concrete stappen voor grensoverschrijdend openbaar vervoer met Vlaanderen en het realiseren van een goede laadinfrastructuur," aldus gedeputeerde Harry van der Maas.

E-Mobility Park

Op het E-Mobility Park kan iedereen een elektrische deelauto huren die rijdt op lokaal opgewekte en duurzame energie. Het doel is om de mobiliteit te verduurzamen en efficiënt gebruik te maken van voertuigen door deze te delen.

De ambitie is om meerdere E-Mobility Parks op slimme locaties in Zeeland te realiseren. Zo kunnen gebruikers de elektrische deelauto's en andere elektrische vervoersmiddelen van het ene park, op het andere park achterlaten en overstappen op bijvoorbeeld het openbaar vervoer.

Het E-Mobility Park heeft nu 5 elektrische deelauto's op de Kenniswerf in Vlissingen. Kijk voor meer informatie of voor toegang tot het systeem om een auto te reserveren op www.e-mobilitypark.nl.