University College Roosevelt: Engineering

Vanaf september 2020 voegt University College Roosevelt een serie vakken in Engineering toe aan het curriculum. De uitbreiding van het curriculum is een belangrijk onderdeel van de Bèta Campus Zeeland en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Regio Deal gelden die het Rijk voor Zeeland beschikbaar stelde.

Naast de bestaande vakken in de sociale, geestes –en natuurwetenschappen zullen studenten kunnen kiezen voor vakken uit Mechanical Engineering, Biochemical Engineering, Electrical Engineering en Data Science. Om de integratie soepel te laten verlopen startte UCR al in september 2019 met een kleine groep pioniers. Lees hun ervaringen op hun blogs op UCR.nl.

Vanaf komend schooljaar gebruikt UCR ook het naastgelegen voormalig Porthos gebouw voor het Engineering-programma.

De grote vraagstukken waar de huidige samenleving mee te maken heeft, zijn vaak van globale en complexe aard. Daar uit ontstaat een vraag naar engineers die high-tech oplossingen kunnen bedenken.

Maar zij moeten ook rekening houden met vraagstukken over de impact op het milieu, de ethische verantwoording en de sociale acceptatie van bedachte oplossingen kunnen behandelen. Door engineering vakken te combineren met andere UCR vakken zullen studenten hier grondig op worden voorbereid. UCR Engineering zal zich, vanwege de unieke locatie in Zeeland, vooral richten op water, energie en voedselproductie.

Lees meer op www.campuszeeland.nl.