Loopbaan-
orientatie en begeleiding

Meer over het congres en Zeeland competent

Op 16 januari 2020 kwamen 400 vertegenwoordigers van alle Zeeuwse scholen, bedrijfsleven, overheden, ouders en studenten bij elkaar in de Lasloods in Vlissingen tijdens een uniek congres over Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) voor jongeren. Dat gebeurde onder leiding van professor en bijzonder hoogleraar Marinka Kuijpers. Dat zoveel spelers in een regio met elkaar in gesprek gaan is uniek. Reden om met elkaar in gesprek te gaan: te veel jongeren maken een verkeerde keuze waardoor ze switchen of uitvallen tijdens hun opleiding. leidde het congres.


1 op de 3 hbo-studenten switcht of valt voortijdig uit en 1 op de 4 a 5 mbo-studenten. Hoe kan het onderwijs, samen met het bedrijfsleven en de ouders, er voor zorgen dat meer jongeren beter leren kiezen? Een sleutelwoord is hierbij ervaringen opdoen, maar wat is de waarde van een ervaring zonder reflectie hierop? Kunnen jongeren dat zelf of hebben ze daar meer of andere hulp bij nodig? Tijdens het congres gingen aanwezigen aan 40 gesprekstafels in gesprek over hoe we in de hele onderwijskolom veranderingen teweeg kunnen brengen om jongeren te helpen bij hun Loopbaanoriëntatie.


Uniek

Het congres was uniek omdat men in gesprek ging over de gehele onderwijskolom, met docenten en managers van het po, vmbo, mbo, hbo, havo en vwo. Aan elk van de 40 gesprekstafels schoven ook iemand uit het bedrijfsleven, van een overheidsinstelling, een ouder en een student aan. Omdat deze aanpak uniek is voor Nederland, kwamen diverse personen van landelijke instellingen kijken hoe we het hier aanpakken.


Innovatieve samenwerking
Zeeland Loopbaancompetent is een initiatief van de Zeeuwse Vmbo Decanenkring en wordt onder andere ondersteund door de het landelijk Expertisepunt LOB. Het initiatief laat zien waar Zeeland sterk in is: korte lijnen tussen ondernemers, onderwijs en overheden en een goede samenwerking om met elkaar de kansen en uitdagingen in de regio met daadkracht tegemoet te trede
n.


Zeeuwse ambities

Tijdens het congres werden ook 2 Zeeuwse projecten gepresenteerd. Een Zeeuwsbrede LOB-Website en www.zeeuwseambities.nl. Op de Zeeuwse LOB-website kunnen alle Zeeuwse jongeren van het vmbo en mbo een loopbaandossier bouwen dat ze mee kunnen nemen naar hun vervolgschool. Het andere project, ‘Zeeuwse ambities’, richt zich op de doorstoom van havo/vwo/mbo naar hbo. Zeeuwseambities.nl is één van de resultaten uit het regionale project om de aansluiting tussen vo/mbo en het hbo te optimaliseren.