Door 'functiecreatie' in de zorg meer aandacht voor de cliënt

De tussenstand


Aan de slag in Zeeland|Arbeidsmarktregio Zeeland gaat ervoor zorgen dat het Zeeuwse bedrijfsleven wordt bediend met de extra invulling van minstens vierhonderd vacatures voor laaggeschoold werk. Dit gebeurt door gebruik te maken van arbeidspotentieel dat nog nauwelijks is benut: de Zeeuwen die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Door begeleiding en/of opleiding worden zij in korte tijd klaargestoomd voor hun nieuwe taak. De doelstelling van vierhonderd extra door deze mensen in te vullen vacatures is verdeeld over tien deelprojecten, waarvan nu de 'Werken in de zorg' wordt uitgelicht. De meeste van deze deelprojecten zijn in het eerste kwartaal van 2019 van start gegaan. Op 1 december 2019 stond de teller al op 447 plaatsingen.

De personeelskrapte in de Zeeuwse zorg spreekt tot de verbeelding: er zijn te weinig helpende handen voor ouderen en zieken. ‘Werken in de zorg’ is een deelproject van het ‘Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt’ dat die nood wil helpen te lenigen door in 2019 minstens tachtig vacatures voor laaggeschoold zorgwerk extra te vervullen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het basisprincipe van het deelproject ‘Werken in de zorg’ is de zogeheten functiecreatie: verzorgenden in de intramurale of thuiszorg kunnen meer en beter hun eigenlijke werk doen als ze minder ondersteunend werk (helpen in de huishouding en bij persoonlijke verzorging) hoeven te doen. Dit werk wordt dan uitgevoerd door nieuwe medewerkers, die vaak als functie ‘helpende’ hebben.


Sociale gezicht

ViaZorg, de stichting die fungeert als verbindende factor in de Zeeuwse zorg- en welzijnssector, heeft bij dit deelproject het voortouw genomen en alle Zeeuwse zorginstellingen (vooral thuiszorgleveranciers, verzorgingstehuizen en verpleeghuizen) benaderd. “Uiteindelijk hebben twaalf zorgbedrijven - groot en klein en verspreid over heel Zeeland - meegedaan,” vertelt Jelmer Holm, beleidsadviseur bij ViaZorg. “Dat is een mooi aantal en dat heeft al geleid tot 83 personeelsplaatsingen vanuit de doelgroep - dat is de tussenstand per eind november. Deze zorginstellingen hebben dus allemaal kritisch naar de taakinvulling van hun verzorgenden gekeken en ook hun sociale gezicht getoond door hun personeelsbestand uit te breiden met bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden, statushouders of jongeren uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.”

Genoeg passende kandidaten

Die functiecreatie op basis van een screening van de zorgtaken hebben die zorginstellingen over het algemeen zelf gedaan. Jelmer: “Er is hulp van de werkgeversservicepunten hierbij aangeboden, maar ze konden het zelf en het resultaat is uitstekend!” Nadat de vacature op deze manier tot stand komt, gaat het functieprofiel naar een van de Zeeuwse werkgeversservicepunten en daar wordt in hun bestanden gezocht naar passende kandidaten. “Enkele kandidaten gaan op gesprek, de zorgwerkgever maakte zijn keuze en de kandidaat kan aan het werk. Ik vind de werkwijze van de werkgeversservicepunten buitengewoon goed: snel, adequaat en ze hebben altijd genoeg passende kandidaten waaruit gekozen kan worden. Daar ben ik echt van onder de indruk gekomen en dat stemt me ook positief voor de toekomst; er is daar een rijk aanbod aan gemotiveerde mensen die - om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben - veel voor hun werkgever, en daarmee juist ook voor de cliënten kunnen betekenen.”

Richten op hoofdtaken

In de terminologie van de zorgsector zijn deze nieuwe arbeidskrachten doorgaans van ‘niveau 1’. De Zeeuwse zorginstellingen hadden in 2018 al een convenant ondertekend, waarin ze de bereidheid toonden om aan functiecreatie te gaan doen om zo hun verzorgenden te ontlasten en de kwaliteit van hun zorg te verbeteren. “En dat is precies waar het om draait,” zegt Jelmer. “Een huishoudelijk klusje wordt bij tijdgebrek niet zo snel overgeslagen. Minder contact met de cliënten valt niet zo op en heeft geen direct negatief gevolg. De verzorgende heeft nu een helpende naast zich die al dat werk doet, en ook nog met plezier. De verzorgende kan zich nu op zijn hoofdtaken richten en de cliënten krijgen meer persoonlijke, professionele aandacht.”


Jelmer Holm van ViaZorg: “Ik vind de werkwijze van de werkgeversservicepunten buitengewoon goed: snel, adequaat en altijd genoeg passende kandidaten waaruit gekozen kon worden.”


Staat u als werkgever open voor werken met statushouders of bent u sowieso op zoek naar personeel, stuur dan een mail naar info@aandeslaginzeeland.nl of neem contact op met een contactpersoon van een van de Zeeuwse WSP’s, te vinden op www.aandeslaginzeeland.nl.

Foto boven: zorggroep Ter Weel