Flexwonen
Terugblik congres en hoe nu verder?

In Zeeland zijn veel personen gebaat bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. Denk aan arbeidsmigranten, (internationale) studenten, vergunninghouders, uitstromers uit GGZ-instellingen, expats, mantelzorgers en net gescheiden mensen. Kortom, allemaal mensen die met spoed woonruimte zoeken. Maar er is nog te weinig aanbod aan deze 'flexwoningen'. Daar willen we verandering in brengen.

Op dinsdag 3 december organiseerden de Provincie Zeeland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 een congres over Flexwonen. Belangrijkste conclusies van de avond waren dat er behoefte is aan afgestemd gemeentelijk beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten, voldoende experimenteerruimte voor en visie op flexwonen, waarbij ook aandacht is voor doorstroming naar permanente oplossingen. Om hier beweging in te krijgen kunnen gemeenten zich aanmelden voor Versnellingskamers en er wordt een Routekaart Flexwonen gemaakt.


Versnellingskamers en Routekaart

Gemeenten kunnen zich nu aanmelden voor de zogeheten Versnellingskamers Flexwonen. In een versnellingskamer wordt op een gestructureerde wijze stap voor stap toegewerkt naar een haalbaar en gedragen flexwonenconcept.

Deze versnellingskamers maken onderdeel uit van de maatregelen uit de Stimuleringsaanpak Flexwonen van het ministerie van BZK en worden in samenspraak met de Provincies per gemeente of regio georganiseerd. De organisatie en begeleiding is in handen van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De Provincie gaat informatie over de huisvesting van arbeidsmigranten, bedoeld voor projectontwikkelaars en werkgevers maar ook beleidsmakers, goed vindbaar maken met een Routekaart. Met de Routekaart wordt duidelijk waar je antwoord op vragen over de huisvesting van arbeidsmigranten kunt vinden.

Financiële impuls voor provincies om flexwonen te bevorderen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorziet de provincies van een financiële impuls van 250.000 euro om flexwonen te stimuleren. Dat werd bekend gemaakt tijdens het congres Flexwonen op 3 december in Middelburg. Met dit bedrag kunnen de provincies gemeenten en andere partijen ondersteunen met bijvoorbeeld onderzoek, bij het proces zelf of in het bevorderen van regionale samenwerking. Lees meer hierover op woningmarktbeleid.nl. Voor meer informatie over flexwonen in Zeeland of ideeën over het stimuleren ervan kunt u mailen naar flexwonen@zeeland.nl.

Van het congres op 3 december 2019 in Middelburg zijn een korte impressie gemaakt en een uitgebreid verslag.