Compliment voor Roos

In de Zeeuwse zorg- en welzijnssector zijn de komende jaren meer dan 1300 mensen nodig. De sector werft gezamenlijk kandidaten, ook van buiten Zeeland. Doel is het op de kaart zetten van de gehele sector zorg en welzijn in Zeeland zodat potentiële kandidaten interesse krijgen om hier te komen wonen en werken. Een aanzienlijk deel van de vacatures is voor academici. Deze specialisten zijn vooral buiten Zeeland te vinden omdat hier geen medische faculteit of universiteitsziekenhuis is. Daarom zijn veel inspanningen gericht op het werven van personeel buiten Zeeland.


Rosanne van Kranenburg, afkomstig uit Rotterdam, specialist in het ADRZ en woonachtig in Kapelle, heeft zich belangeloos ingezet voor de campagne om zorgpersoneel te werven voor Zeeland. Onder de noemer ‘Roos kan hier wel wennen’ heeft ze laten zien hoe het wonen en werken in Zeeland bevalt. Daarmee heeft ze zich ingezet voor de Zeeuwse arbeidsmarkt en zorgsector en actief bijgedragen om Zeeland op te kaart te zetten als regio om te wonen en werken. Daarom ontving ze een Zeeuws Compliment uit handen van gedeputeerde Jo-Annes de Bat tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Provincie Zeeland.

Zorg en arbeidsmarkt


In de Zeeuwse zorg- en welzijnssector wordt het tekort in 2021 ingeschat op minimaal 1325 medewerkers. Daaronder zijn 375 medisch specialisten nodig voor onder meer de langdurige zorg zoals artsen, gedragsdeskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, psychologen en psychiaters. Daarnaast gaat de komende 10 jaar 45% van de Zeeuwse huisartsen met pensioen. Naar verwachting zijn er de komende 5 jaar minimaal 100 huisartsen per jaar nodig om het huidige zorgniveau te kunnen handhaven. Doel van de campagne is om binnen drie jaar 375 medisch specialisten en binnen vijf jaar 100 huisartsen van buiten Zeeland aan te trekken. Uit onderzoek blijkt dat slechts 20% van de mensen die van baan veranderde ook actief op zoek was naar een baan. Het is dus van belang om ook die andere 80% te bereiken die niet actief op zoek is, maar wel potentieel interesse kan hebben. Daarom is een nieuwe en op de persoon toegespitste wervingswijze nodig. En die werving gebeurt nu ook gezamenlijk. Dat is bijzonder, want in Zeeland zetten nu overheid, de sector en individuele organisaties samen de schouders onder deze uitdaging.

De aanpak behelst onder andere een landelijke campagne met als doel Zeeland op de kaart te zetten voor werken in de zorg. Dat gebeurt zowel via online als offline middelen. Zo is afgelopen zomer ook de ‘vakantiedokter’ geïntroduceerd, een vakantiedokter kan dan in zijn/haar vakantie in Zeeland aan de slag. Ook zijn medisch specialisten in ziekenhuizen doelgericht benaderd via online campagnes zoals ‘Roos kan hier wel wennen’ en verscheen vorig jaar het magazine Zeeland in de praktijk.