Aanvalsteam arbeidsmarkt

Aanvalsteam

Als we in Zeeland niet de krachten bundelen om voldoende mensen voor de vacatures te vinden, zal het invullen van alle vacatures in Zeeland een onmogelijke opgave worden. Om die reden hebben Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de krachten gebundeld in het aanvalsteam arbeidsmarkt: een gezamenlijke, doelgerichte aanpak, uitgaande van de vraag van werkgevers en zaken die op korte termijn al te realiseren zijn. Dit met als doel om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te kunnen realiseren.

Pijlers

Om de tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan is het niet alleen belangrijk om voldoende gekwalificeerd personeel (zowel uit Zeeland als van buiten Zeeland) aan te trekken voor vacatures, maar ook om alle potentiële Zeeuwse werknemers aan een baan proberen te helpen, zoals deeltijdwerkers, statushouders en mensen met een uitkering. Dit kan door te investeren in goed, flexibel en modern werkgeverschap en het bieden van optimale kansen voor ontwikkeling, doorstroming, om- en bijscholing en ontplooiing. Daarom werkt het aanvalsteam aan drie pijlers:

1) Iedereen doet mee: Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures

2) Samen de schouders eronder: werkenden optimaal inzetten

3) Marketing: niet-Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures

Pijler 1: Iedereen doet mee

Het aanvalsteam arbeidsmarkt steunt op drie pijlers. Eén van de pijlers is ‘iedereen doet mee’ en heeft als doel om mensen die niet werkzaam zijn - bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - aan een baan te helpen. De Arbeidsmarktregio Zeeland staat daarvoor aan de lat. Doel is om minimaal 400 Zeeuwen te plaatsen bij Zeeuwse werkgevers. Dat gebeurt op allerlei manieren, door verschillende projecten.

Pijler 2: 'Samen de schouders eronder'

Een andere pijler is ‘Samen de schouders eronder’ en heeft als doel het optimaal inzetten van Werkenden (human capital). Naast het aan het werk krijgen van niet-werkenden en mensen van buiten Zeeland, is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor mensen die aan het werk zijn. Doordat zij zich kunnen ontplooien en ontwikkelen blijven kennis, competenties en vaardigheden behouden voor Zeeland.

Pijler 3: Marketing

De derde pijler is de marketing van Zeeland. Er zijn niet genoeg Zeeuwen om de ruim 6.000 vacatures de komende jaren in te vullen. De economie is aangetrokken en de strijd om talent is losgebarsten. Daardoor is de concurrentie tussen regio’s en bedrijven enorm groot. Zeeland staat bij veel mensen op het netvlies als vakantiebestemming, maar in veel mindere mate als provincie waar je fijn kunt wonen, leven en werken. Onvervulde vacatures remmen de economische ontwikkeling. Daarom zetten Zeeuwse bedrijven alles op alles om vacatures vervuld te krijgen.

Actie!

Het aanvalsteam werkt aan concrete acties, gericht op het steunen van initiatieven uit de markt. De acties vormen samen het ‘Aanvalsplan Arbeidsmarkt’. Het team vormt één centraal punt waar initiatiefnemers terecht kunnen voor vragen of initiatieven. In het team zijn overheid, bedrijfsleven en onderwijs vertegenwoordigd. Zij verbinden, faciliteren en steunen.