Even voorstellen..


Omgevingsmanager Koos Louwerse

Ik ben Koos Louwerse, werk bij TRIDÉE - een verkeersadviesbureau - en ben binnen het planstudieteam Deltaweg de omgevingsmanager. Dit betekent dat ik verantwoordelijk ben voor een goed informatie- en participatieproces met omwonenden, dorps- en wijkverenigingen, de landbouwsector, maatschappelijke organisaties, openbaar vervoer, politie en hulpdiensten en nutsbedrijven. Ik fungeer voor hen als eerste aanspreekpunt: ze kunnen mij altijd mailen of bellen. Mijn ambitie is dat alle belanghebbenden tijdens de planstudie goed geïnformeerd zijn over het proces en de inhoud van de verschillende stappen en daar een volwaardige inbreng in kunnen hebben, zodat hun belangen serieus worden meegewogen.

“Heeft u vragen over de planstudie, neem gerust contact met me op!”

Wilt u in contact komen met Koos Louwerse?