Bijeenkomsten

We nodigen onder andere omwonenden, dorps- en wijkverenigingen, bedrijven, grondeigenaren, overheden, wegbeheerders, belangenorganisaties en vervoersbedrijven uit om deel te nemen aan digitale bijeenkomsten die onderdeel uitmaken van de planstudie. In de voorbereiding worden alle stakeholders actief geïnformeerd over de aanpak en bevraagd over hun belangen, standpunten, ideeën en wensen.

Bijeenkomst met omwonenden en wijk- en dorpsverenigingen


22 februari 2021

Op 22 februari 2021 vond de digitale bijeenkomst met omwonenden en wijk- en dorpsverenigingen plaats. Hierbij waren zo’n 70 deelnemers aanwezig.

De bijeenkomst werd geleid door omgevingsmanager Koos Louwerse. Hij begon de bijeenkomst met een toelichting over de planstudie. Wat is de aanleiding van de planstudie? Hoe gaat zo’n planstudie in zijn werk en wat kunnen de omwonenden en wijk- en dorpsverenigingen verwachten? Hierna was er ruim de tijd om de wensen en zorgen van de deelnemers te bespreken.

Er waren veel vragen over het geluid dat de weg produceert en gaat produceren in de toekomst. De omwonenden van de Deltaweg ervaren vaak geluidsoverlast en hebben de zorg dat dit in de toekomst gaat toenemen. ‘’Een zorg die we begrijpen en serieus nemen. Bij het beoordelen van de verschillende oplossingsrichtingen vormt geluid een belangrijk toetsingscriterium”, aldus Koos Louwerse.

Naast het geluid zijn er ook zorgen over het fijnstof dat het verkeer op de weg produceert. Ook hier zal in de studie bijzondere aandacht aan geschonken worden.

Verder werd er aandacht gevraagd voor de gevolgen van maatregelen op de Deltaweg voor aangrenzende wegen, voor de taal van communiceren naar de weggebruiker en voor de verkeersveiligheid van fietsers in combinatie met landbouwverkeer

Bent u benieuwd naar de gehele presentatie? Klik dan hier.

Bijeenkomst met eigenaren van percelen, boerderijen en bedrijven


24 februari 2021

Op 24 februari 2021 vond de digitale bijeenkomst met eigenaren van percelen, boerderijen en bedrijven plaats. Hierbij waren 14 deelnemers aanwezig.

De bijeenkomst werd wederom geleid door omgevingsmanager Koos Louwerse. Hij begon met een introductie over de planstudie. Hierin werd verteld wat de aanleiding is van de planstudie, hoe dat in zijn werk gaat en wat de eigenaren van percelen, boerderijen en bedrijven langs de Deltaweg kunnen verwachten. Na deze uitleg konden de deelnemers vragen stellen en hun zorgen en wensen uiten.

Ook in deze bijeenkomst werd de zorg geuit over de drukte op de weg nu en in de toekomst en welke gevolgen dat heeft voor het geluid en de fijnstof. Deze factoren worden onderzocht en beoordeeld aan de hand van wettelijke normen. Ook gaven deelnemers al suggesties voor een oplossing. Zo was er bijvoorbeeld de suggestie om een groene geluidswal te maken met zonnepanelen.

Natuurlijk wilde iedereen graag weten hoe de oplossing eruit komt te zien en welke gevolgen dit gaat hebben. Voordat we daar iets over kunnen zeggen is het van belang om goed onderzoek te doen en de zorgen en wensen van alle belanghebbenden in kaart te brengen. Verder werden de gevolgen voor aangrenzende wegen, toename van het verkeer uit de randstad, het behoud van natuur en filevorming bij de Zandkreeksluis genoemd door de deelnemers.

Bent u benieuwd naar de gehele presentatie? Klik dan hier.