Wat deden we al?

Provincie Zeeland heeft al verschillende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid en doorstroming op de Deltaweg te verbeteren. Zo hebben we eerder de berm verhard en is bij de Zandkreekdam het parkeerterrein weggehaald. Ook brachten we recent akoestische belijning aan en plaatsten we waarschuwingsborden en een snelheidsdisplay.

Landbouwroute Zandkreekdam

De westelijke Hongersdijckbrug over de Zandkreeksluis veroorzaakt hinder voor het landbouwverkeer vanwege de lange wachttijd voor de bypass. Om de verkeersproblematiek aan te pakken is besloten een nieuwe landbouwweg aan te leggen.

Slimme verkeerslichten

Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren hebben we in oktober 2020 het verkeerslicht op de kruising bij de Langeweg aangepast zodat deze in 2021 ‘slim’ kan worden gemaakt. Het streven is dat de Deltaweg eind 2021 is voorzien van vier verkeerslichten die het verkeer slim regelen.