Deze nieuwsbrief is een initiatief van het Aanvalsteam Arbeidsmarkt. Daarin werken de Arbeidsmarktregio Zeeland, de Provincie Zeeland, het onderwijs en het bedrijfsleven samen om de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt tegen te gaan. Het team heeft een aanvalsplan arbeidsmarkt opgesteld en daarvoor geld van het Rijk ontvangen uit de Regio Deal: bedoeld voor het versterken van het vestigingsklimaat in Zeeland. Ook voor de Economic Board Zeeland is de arbeidsmarkt één van de speerpunten.

Contact

Heeft u vragen, ideeën of suggesties voor het aanvalsteam arbeidsmarkt? Stuur ons een bericht: