Jongerenparticipatie

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat jongeren meedenken en beslissen over Zeeland. Dit doen we door jongeren -via het jongerennetwerk Jouw Zeeland- te raadplegen bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid. Tijdens denktankbijeenkomsten en jongerendebatten gaan jongeren en ambtenaren met elkaar in gesprek. Het betrekken van jongeren draagt eraan bij dat zij actieve, mondige burgers worden in de samenleving. Dat zij hun mening kunnen uiten en ervaren dat ze inspraak hebben. Het mes snijdt aan twee kanten. De jongeren praten mee en maken kennis met de taken van de Provincie, politiek en democratie. Bovendien staat het goed op hun CV en ze doen nieuwe contacten op. En de Provincie krijgt via de jongeren nieuwe ideeën aangereikt.

Gedeputeerde Harry van der Maas

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Het afgelopen jaar hebben we weer mooie evenementen georganiseerd over het klimaat, cultureel erfgoed en meer. Ik vind het heel belangrijk dat jongeren meedenken over deze en andere Zeeuwse thema’s. Ik hoop dan ook dat steeds meer jongeren bekend worden met de jongerendenktank Jouw Zeeland, want ik ga graag met ze in gesprek!”