Activiteitenbudget 2020

Net als andere jaren is er ook voor 2020 een activiteitenbudget vastgesteld. Met dit budget worden de kosten voor de organisatie van de bijeenkomsten, activiteiten en debatten gedekt. Voor 2020 is er €45.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag is onderverdeeld in vier categorieën: Jongerendenktank Jouw Zeeland, Debatleerlijn, Jongerenparlement en Diversen.

Jongeren­denktank
Jouw Zeeland

Financiering Jouw Zeeland activiteiten (o.a. organiseren van bijeenkomsten, inclusief catering van debatten).

€ 5.000,-


Debatleerlijn

Financiering van onder andere Op weg naar Het Lagerhuis (VARA), Model European Parlement, Provinciaal Jeugddebat, World School's Academy: WK Debatteren en VMBO Debat.

€ 25.000,-


Jongeren­parlement

Financiering voor een tweedaags jongerenparlement om de mening van jongeren op te halen.

€ 10.000,-


Diversen

Financiering van onder andere de Jouw Zeeland gadgets (sleutelhangers, pennen e.d.) en de bedankjes voor jongeren. Daarnaast is dit budget beschikbaar voor de pilot van het Provinciespel in samenwerking met de Statengriffie en Prodemos.

€ 5.000,-


Totaal

€ 45.000,-