Debatten 2019

In de debatteerlijn worden jongeren getraind in debatteren. Doel is het ontwikkelen van debat- en spreekvaardigheidscompetenties van jongeren op alle niveaus. Daarnaast zal er meer interesse komen bij de jongeren in politiek (in algemene zin) en democratie. Daarom faciliteert en subsidieert de Provincie debatten in het Provinciehuis. Tijdens debatten komen provinciale onderwerpen aan de orde.

28-01-2019

Op weg naar het Lagerhuis


Tijdens de voorronde van de landelijke Op weg naar het Lagerhuis gingen scholieren met elkaar in debat in de Statenzaal van het Provinciehuis.

Gedeputeerde Harry van der Maas vertelt tijdens Op Weg Naar het Lagerhuis

04-2019

Model European Parliament


Scholieren debateerden in landenfracties met elkaar over thema's die Europa aangaan.

Statenzaal met indeling op landsniveau

08-04-2019

VMBO debat


Iets meer dan 80 jongeren van drie VMBO scholen gingen de verbale strijd met elkaar aan tijdens de Jouw Zeeland VMBO debatdag.

Gedeputeerde Harry van der Maas vertelt tijdens het VMBO debat