Vooruitblik

Jongerenparlement 2020

Door de jaren heen zien we het aantal deelnemers aan de denktankbijeenkomsten van Jouw Zeeland steeds verder afnemen en komen veelal dezelfde jongeren. Het blijkt steeds lastiger te worden om de jongeren op hetzelfde moment bij elkaar te krijgen. Redenen zijn dat ze steeds minder tijd beschikbaar hebben door hun drukke agenda’s en de reistijd/afstand naar het Provinciehuis. Jongeren zijn echter wel geïnteresseerd om over Zeeuwse vraagstukken mee te praten.


In 2020 willen we daarom minder tijd steken in de losse denktankbijeenkomsten en meer tijd investeren in de samenwerking met het onderwijs en de binding van jongeren aan Zeeuwse thema’s door de oprichting van een jongerenparlement. Door een tweedaagse te organiseren ontstaat een combinatie van een denktankbijeenkomst en een debat. Aan het jongerenparlement kunnen maximaal 47 leerlingen meedoen van verschillende leeftijden (15 t/m 19 jaar) en opleidingsniveaus. Mochten reiskosten een bezwaar zijn om mee te kunnen doen, dan kan de Provincie hierin faciliteren.


Doelstelling pilot:


  • Door een frisse, aantrekkelijke opzet willen we het voor een dwarsdoornede van Zeeuwse jongeren aantrekkelijk maken om over inhoudelijke thema’s mee te praten.
  • Kennismaking politiek in algemene zin en democratie.
  • Meer kans op goede/bruikbare ideeën door dieper in te gaan op de Zeeuwse thema’s. Betrokken ambtenaren/GS leden nemen door deelname kennis van de uitkomsten.
  • Nauwere samenwerking met het Zeeuwse onderwijs: past in vakken zoals maatschappijleer/burgerschap les en Nederlands of geschiedenis (staatsinrichting). In de les kan aandacht worden besteed aan Zeeuwse thema’s en een aantal jongeren kan vervolgens deelnemen aan het jongerenparlement.
  • Parlement kan bijdragen aan het binden van jongeren aan Zeeland door hen bij Zeeuwse vraagstukken te betrekken.


Na de pilot volgt een evaluatie hoe richting toekomst het jongerenparlement vorm te geven:


  1. Huidige aanpak continueren en twee keer per jaar een parlement te organiseren, waardoor 94 jongeren mee kunnen praten over Zeeuwse thema’s.
  2. Opzet door ontwikkelen door het jongerenparlement als adviesorgaan in te zetten en bijvoorbeeld een advies over Zeeuwse thema’s te laten geven aan PS.
Jo-Annes de Bat opent het Provinciaal Jeugddebat