Vooruitblik 2020

Debatten: Jouw Zeeland wil blijven inzetten op het ontwikkelen van debatvaardigheden van jongeren. Jongeren maken door deel te nemen aan debatten kennis met politiek en democratie.

Op weg naar Het Lagerhuis

Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatwedstrijd van Nederland. In januari - maart vindt er in alle provincies een Lagerhuis dag plaats.


Ruim 2500 jongeren uit het voortgezet onderwijs en het MBO doen mee. De landelijke finale wordt uitgezonden op televisie. In Zeeland vindt het Op weg naar het Lagerhuis plaats op maandag 27 januari.

Model European Parliament

Elk voorjaar wordt in alle provincies een provinciale conferentie van Model European Parliament (MEP) georganiseerd. In parlementaire commissies leren de jongeren uit de hoogste klassen HAVO/VWO meer over de Europese besluitvorming en het belang van samenwerking tussen de EU-lidstaten. De beste deelnemers vormden samen de provinciale delegatie tijdens de nationale MEP-conferentie.

Provinciaal Jeugddebat

De Nationale Jeugdraad (NJR) organiseert ieder jaar provinciale jeugddebatten in de twaalf provincies. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar van zowel het vmbo, mbo, havo en het vwo nemen jaarlijks deel aan deze Jeugddebatten.


Naast een educatieve manier om jongeren kennis te laten met de provinciale politiek kunnen jongeren meedenken over het beleid van hun Provincie. De jongeren krijgen de mogelijkheid actief deel te nemen en te worden geselecteerd voor het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer in Den Haag.

World Schools Academy

De World Schools Academy is een evenement gericht op talentvolle VWO scholieren uit heel Nederland. Ze krijgen één dag lang workshops van ervaren debaters en voeren ook zelf debatten. Een aantal leerlingen wordt die dag gekozen om Nederland te vertegenwoordigen bij competities in binnen- en buitenland. Wordt één keer per jaar georganiseerd in Zeeland.

Provinciespel

Het geven van gastlessen willen we in 2020 vernieuwen door het provinciespel in te voeren in samenwerking met Prodemos, Huis voor democratie en rechtstaat en de Statengriffie.


Door het Provinciespel te spelen maken scholieren op een leerzame en interactieve manier kennis met de provincie en politiek. Het Provinciespel wordt in veel provincies al aangeboden.