Antwoord op krapte:
Zeeuwen met uitkering worden klaargestoomd voor een baan


Aan de slag in Zeeland | Arbeidsmarktregio Zeeland gaat ervoor zorgen dat in 2019 het Zeeuwse bedrijfsleven wordt bediend met de extra invulling van vierhonderd vacatures voor laaggeschoold werk. Dit gebeurt door gebruik te maken van arbeidspotentieel dat nog nauwelijks is benut: de Zeeuwen die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Door begeleiding en/of opleiding worden zij in korte tijd klaargestoomd voor hun nieuwe taak. De doelstelling van vierhonderd extra door deze mensen in te vullen vacatures is verdeeld over tien deelprojecten, waarvan er hierbij één wordt uitgelicht. De meeste van deze deelprojecten zijn in het eerste kwartaal van 2019 van start gegaan. De tussenstand per 23 mei 2019 is 121 vervulde vacatures; het zijn er meer, want niet van alle deelprojecten is een adequate tussenstand per dezelfde datum bekend.

Masho uit Eritrea woont in Rilland en heeft sinds maart een baan bij GroenRijk in Middelburg. Die baan heeft hij gevonden door bemiddeling van de jobhunter van WSP Oosterschelderegio. Deze jobhunter heeft samen met twee collega’s dit jaar de taak om minstens vijftig statushouders extra naar betaald werk en/of opleiding te begeleiden. Zo wordt ingesprongen op de grote vraag naar arbeidskrachten in Zeeland.

Vijftig kansrijke statushouders – liefst nog meer - dit jaar nog aan het werk, bovenop de gebruikelijke target: het is een van de deelprojecten van het ‘Aanvalsplan krapte arbeidsmarkt’. Voor 2019 is er vanuit dit aanvalsplan (onderdeel van de Regiodeal) geld beschikbaar voor het werkgeversservicepunt (WSP) Oosterschelderegio om twee mensen in te huren, die samen met jobhunter Kim Hovius ervoor gaan zorgen dat deze doelstelling gehaald gaat worden.

Maatwerk

Wanneer is een statushouder ‘kansrijk’ om werk te vinden en te houden? Kim: ‘Hij moet allereerst open staan voor werk, gemotiveerd zijn. Verder moet zijn beheersing van het Nederlands afgestemd zijn op het beoogde werk en ten slotte moet hij in staat zijn vooruit te denken en initiatieven te nemen, zodat hij niet afhankelijk blijft van onze begeleiding. Gelukkig zijn nagenoeg alle statushouders op die manier ‘kansrijk’ te noemen. Al vergen de Eritreeërs in Zeeland meer begeleiding dan bijvoorbeeld de doorgaans meer geschoolde Syriërs.” Kim vormt samen met een accountmanager en een jobcoach het projectteam van het aanvalsplan-deelproject. Zij staat meestal aan het begin van een traject dat tot een baan leidt. Kim verkent in gesprek met de statushouders van elk van hen de mogelijkheden en ambities. Zijn die in kaart gebracht, dan gebruikt de accountmanager zijn netwerk in het bedrijfsleven om een passende baan te vinden. De jobcoach ten slotte begeleidt de statushouder op praktisch niveau, zowel in de aanloop naar de baan als tijdens het werk, zolang het nodig mocht zijn. “Dit is de globale taakverdeling binnen ons team,” zegt Kim, “maar we doen dit maatwerk vooral samen.”

'Heel netjes werken'

“De statushouders in Zeeland zijn een mooie doelgroep als aankomende werknemers,” vindt Kim, “als de werkgevers dit maar willen zien. Deze mensen hebben bakken levenservaring, waar we in Zeeland veel aan kunnen hebben. Wat ze vooral nog moeten leren is onze taal, iets wat bij werk in de horeca bijvoorbeeld heel belangrijk is. Toch biedt de horeca meer mogelijkheden dan tot nu toe worden benut. Werk kan namelijk ook gecombineerd worden met opleiding, zodat een BBL-werkplek ontstaat. Dat kost een werkgever niets extra’s en hij heeft er wel een paar handen bij.” Kim vertelt over drie vrouwen die inmiddels werk hebben in een visrestaurant en twee eetcafés: “Dat gaat gewoon goed. En Hotel Goes van Van der Valk heeft ook al flink wat ervaring, vooral in de schoonmaak, maar die taak kan in zo’n groot bedrijf bij geschiktheid zomaar verbreden. Onze contactpersoon daar zei onlangs dat het helemaal niet erg is om geregeld wat uitleg te herhalen, want de Eritrese werknemers werken heel netjes en zijn erg gemotiveerd.”


Tussenstand

Wat is de tussenstand van dit deelproject, op weg naar de vijftig? Kim: “We zijn half januari begonnen en per eind mei hebben we twaalf statushouders naar betaald werk geleid. Daarnaast hebben we voor zes statushouders een werkervaringsplek geregeld, maar die tellen nog niet mee. Nog niet, want heel vaak leiden die onbetaalde stages na een aantal maanden wel tot vast werk. Kortom, we zijn hoopvol gestemd en de statushouders willen ook heel graag. Zo’n Masho bijvoorbeeld, die nu de groene koopwaar bij GroenRijk onderhoudt, heeft het erg naar zijn zin en doet nuttig werk.”

Staat u als werkgever open voor werken met statushouders of bent u sowieso op zoek naar personeel, stuur dan een mail naar info@aandeslaginzeeland.nl of neem contact op met een contactpersoon van een van de Zeeuwse WSP’s, te vinden op www.aandeslaginzeeland.nl.