Vakantiedokter: huisartsen
maken kennis met Zeeland

In de zomer van 2019 maken 9 waarnemend huisartsen op een unieke wijze kennis met de provincie door werk en vakantie te combineren; de ZHCo zorgt voor een woning voor de huisarts en diens gezin en huisarts werkt voor toeristen op Walcheren die huisartsenzorg nodig hebben. Daarnaast is er volop gelegenheid om te genieten van elkaar en van het mooie Zeeland. De huisarts werkt samen met een assistent.
Meer informatie? info@zhco.nl


Samenwerking zorgsector

In de Zeeuwse zorg- en welzijnssector, de grootste sector als het gaat om banen, wordt het tekort in 2021 ingeschat op minimaal 1325 medewerkers. Daaronder zijn tientallen medisch specialisten die nodig voor onder meer de langdurige zorg zoals artsen, gedragsdeskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, psychologen en psychiaters. De rode draad van de samenwerking is de zoektocht naar specialisten, omdat alle zorg organisaties daar behoefte aan hebben. Daarnaast gaat de komende 10 jaar 45% van de Zeeuwse huisartsen met pensioen. Naar verwachting zijn er de komende 5 jaar minimaal 100 huisartsen nodig om het huidige zorgniveau te kunnen handhaven.

Daarnaast is de huidige manier van werven niet meer toereikend. Nu gaan organisaties vaak individueel naar de ideale kandidaat op zoek, maken gebruik van voornamelijk traditionele middelen zoals een advertentie. Uit onderzoek blijkt dat slechts 20% van de mensen die van baan veranderde ook actief op zoek was naar een baan. Het is dus van belang om ook die andere 80% te bereiken die niet actief op zoek is, maar wel potentieel interesse kan hebben. Daarom is een nieuwe en op de persoon toegespitste wervingswijze nodig.


En die werving gebeurt nu ook gezamenlijk. Dat is bijzonder, want voor het eerst zetten overheid, de sector en individuele organisaties in Zeeland samen de schouders onder deze uitdaging. Zo worden niet alleen het gebied, maar ook de beroepsgroep en de individuele werkgevers op de kaart gezet.

Campagne

Doel is om binnen drie jaar tientallen medisch specialisten, en binnen vijf jaar 100 huisartsen van buiten Zeeland aan te trekken. De ervaringen kunnen gebruikt worden voor volgende campagnes in de zorgsector, maar ook voor het aantrekken van talent voor andere sectoren waar een tekort aan arbeidskrachten is. Naast het enthousiasmeren van academici voor de zorg in Zeeland worden ook de randvoorwaarden voor werken en leven in Zeeland, zoals partnerbanen, huisvesting en scholing, gezamenlijk georganiseerd. De Provincie neemt hierin het voortouw.


De aanpak behelst onder andere een landelijke campagne met als doel het op de kaart zetten van Zeeland om te erken in de zorg. Deze zomer wordt ook een regionale campagne ingezet om potentieel geïnteresseerde toeristen en gasten te bereiken. De campagne gaat nieuwe manieren toepassen om de doelgroep zowel online als offline te benaderen.