Blijvend investeren in jong talent

Enquête onderzoek naar stage-
mogelijkheden in Zeeland

Het is belangrijk om te investeren in jongeren en jong talent voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Desondanks wordt de positie van jonge starters op de arbeidsmarkt steeds nijpender. Al voor de coronacrisis duurde het voor jongeren relatief lang voordat zij verzekerd waren van een vast inkomen. In de huidige situatie, onder meer beïnvloed door massale ontslagen vanwege de coronacrisis, komt de toekomstige positie van jonge starters op de arbeidsmarkt nog meer onder druk te staan. In een recessie is het voor jongeren een stuk lastiger om werk te vinden een te behouden. Het ontbreekt hen namelijk vaak aan werkervaring waardoor hun kansen als starter op de arbeidsmarkt verkleind worden.

Stageplaatsen zijn van groot belang voor het aantrekken en vasthouden van starters op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Hoe kunnen we het aantal Zeeuwse stageplaatsen vergroten? En hoe kunnen we het aanbieden van stageplaatsen voor werkgevers eenvoudiger en aantrekkelijker maken?

Middels een enquête wil de Zeeuwse Vacaturebank graag meer inzicht krijgen in kansen en knelpunten op het gebied van stagemogelijkheden in Zeeland. Meedoen? Ga naar: www.ZeeuwseVacaturebank.nl/onderzoek