75 jaar vrijheid in Zeeland

Start van de Viering van 75 jaar vrijheid op 31 augustus 2019

De Slag om de Schelde was cruciaal voor onze vrijheid. Daar kunnen we nooit teveel van doordrongen zijn.


Koning Willem-Alexander opende het nationale jubileumjaar 75 jaar vrijheid officieel op 31 augustus in Terneuzen. Met een slag op een historische belboei werd een jaar van herdenkingen en vieringen ingeluid.

Centraal stond de Slag om de Schelde. 'Wat mij betreft, zijn we er bovenal in geslaagd de Slag om de Schelde onder de aandacht te brengen van heel veel Nederlanders. En voor ons Zeeuwen was dat misschien wel het hoogste doel. Voor "onze Slag" was landelijk immers nooit heel veel aandacht. Terwijl historici het erover eens zijn dat de gewonnen Slag om de Schelde cruciaal is geweest voor de bevrijding van Nederland en West-Europa.'

Het komende jaar vinden er in heel Nederland – en dus ook in Zeeland – nog veel activiteiten plaats die op allerlei manieren stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog en tegelijk het belang van vrijheid onderstrepen. In Zeeland kijken wij vooral ook uit naar de speelfilm die gemaakt wordt over de Slag om de Schelde.

Tulpenbollen planten

'Op maandag 11 november heb ik samen met de burgemeester van Middelburg en leerlingen van basisscholen uit de gemeente Middelburg tulpenbollen geplant. Dat deden we bij het bevrijdingsmonument aan de Groenmarkt, een centraal gelegen punt waar de tulp zichtbaar voor iedereen zal bloeien.'

De bijzondere tulp, genaamd Freedom Flame tulp, staat symbool voor de boodschap achter het vrijheidsvuur (Freedom Flame).

De tulp – die door heel Nederland wordt geplant – zal één van de herkenbare symbolen worden voor het belang van "het leven in vrijheid".

De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's

De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s is de naam van een landelijke campagne die erop gericht is de herinnering aan de periode van oorlog en bezetting levend te houden. 'Met het tonen van de foto van mijn keuze gaf ik op dinsdag 12 november de aftrap voor die zoektocht.'

Verkiezingen 2019