Jouw Zeeland

Provincie Zeeland

De overheid in Nederland bestaat uit drie lagen: het Rijk, provincies en gemeenten. Een provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeente te klein. De Provincie Zeeland maakt bijvoorbeeld plannen voor het openbaar vervoer, voor verkeersveiligheid en voor de overgang naar duurzame energie. Daarbij is de mening van gemeenten, bedrijven en inwoners nodig. Zeeuwse jongeren kunnen dit onder andere doen via Jouw Zeeland!

Jouw Zeeland

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat jongeren meedenken en beslissen over Zeeland. Dit doen we door jongeren - via het jongerennetwerk Jouw Zeeland - te raadplegen bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid. Tijdens denktankbijeenkomsten en jongerendebatten gaan jongeren en ambtenaren met elkaar in gesprek.

Het betrekken van jongeren draagt eraan bij dat zij actieve, mondige burgers worden in de samenleving. Dat zij hun mening kunnen uiten en ervaren dat ze inspraak hebben. Het mes snijdt aan twee kanten. De jongeren praten mee en maken kennis met de taken van de Provincie, politiek en democratie. Bovendien staat het goed op hun CV en ze doen nieuwe contacten op. En de Provincie krijgt via de jongeren nieuwe ideeën aangereikt.

Gedeputeerde Harry van der Maas heeft jongerenparticipatie in zijn portefeuille. Hoe was het afgelopen jaar voor hem en hoe kijkt hij naar 2022?

Gedeputeerde Harry van der Maas: “In 2021 hebben we diverse bijeenkomsten en jongerendebatten georganiseerd om met jongeren in gesprek te gaan. En in september 2021 hebben we voor het eerst een Zeeuws jongerenparlement georganiseerd. Deze nieuwe vorm om jongeren te betrekken bij onderwerpen die hen en ons aangaan vond ik zeer geslaagd. In 2022 organiseren we daarom weer een jongerenparlement!”