Het Zeeuws Jongerenparlement 2021

Op 29 en 30 september 2021 organiseerde Jouw Zeeland voor het eerst het Zeeuws jongerenparlement. Meer dan 40 jongeren van verschillende leeftijden (15 t/m 19 jaar) en opleidingsniveaus maakten tijdens de tweedaagse kennis met politiek en democratie.

De tweedaagse stond in het teken van klimaatverandering en wat dat voor Zeeland en de Zeeuwse arbeidsmarkt zou kunnen betekenen. Ook kwamen er verschillende sprekers om de deelnemers te inspireren. Zo was weerman van de NOS Gerrit Hiemstra aanwezig en waren er sprekers van Dutch Wavemakers en de Zeeuwse Connectie.

Gedeputeerde Harry van der Maas:

“Dit is een nieuwe vorm van jongerenparticipatie waarbij we jongeren twee dagen de kans bieden om mee te praten en mee te doen. Het jongerenparlement is een combinatie van een jongerendenktank en een debat. Met deze pilot willen we jongeren betrekken bij deze belangrijke Zeeuwse thema’s.”

Maatschappe-lijke Diensttijd Traject

De tweedaagse is georganiseerd samen met het Debatbureau en negen jongeren via een Maatschappelijk Diensttijd Traject. Twee jongeren van het MDT hebben zelf ook meegedaan aan de tweedaagse:

Daphne: ‘’Het was heel leuk om deel te nemen aan het Zeeuws Jongerenparlement. Zelf heb ik ook meegeholpen in de organisatie. Nu na al die tijd voorbereiden is het geweldig om het echt te doen. We hebben veel inspirerende sprekers voor ons gehad waardoor we mooie suggesties aan de provincie kunnen geven.’’

Imre: ‘’Het Jongerenparlement is goed verlopen met positieve geluiden van alle deelnemers, er is veel geleerd en we hebben de provincie veel goede ideeën gegeven wat beter kan in de voortschrijdende klimaatcrisis en tips over de krimpende arbeidsmarkt in Zeeland.’’

Programma

De eerste dag stond in het teken van de impact van klimaatverandering in Zeeland. De tweede dag ging over het leren en werken in een groener Zeeland. Tijdens de tweedaagse gingen de deelnemers met elkaar in debat over deze onderwerpen.

Naast de sprekers stonden er ook ontmoetingen met de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning op het programma. De stem van jongeren kreeg vorm door de stellingen die ze opstelden en op dag twee aan gedeputeerde Van der Maas werden overhandigd.

Opbrengsten

1. Een beter openbaar vervoer voor alle Zeeuwen is van groot belang voor de verduurzaming en leefbaarheid van Zeeland. Wij roepen de provincie op om:

scholierenlijnen en lestijden beter te laten aansluiten op elkaar;

het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor jong én oud;

al het openbaar vervoer, in het bijzonder elektrisch bus- en bootvervoer, in Zeeland te versnellen;

bij de uitbreiding van infrastructuur moet er eerst worden gekeken naar het spoor en andere duurzame opties;

de kennis van jongeren over klimaatverandering moet worden verdiept. Wij roepen de provincie op om in Zeeland te komen tot een Zeeuws onderwijsprogramma over de impact van klimaatverandering voor Zeeland en de kansen die dit biedt.

2. Jongeren moeten meer gehoord worden in de Statenzaal om de vernieuwende blik van jongeren te kunnen gebruiken en hun stem mee te nemen.

3. Het kopen van streekproducten moet verder gestimuleerd worden in Zeeland.

4. Het onder de aandacht brengen en stimuleren van groene daken in Zeeland moet worden voortgezet in de komende jaren.

5. Scholen, provincie en gemeenten moeten zich meer inzetten om jongeren te verleiden om op scholen, en zeker in schoolkantines, gezonde en duurzame keuzes te maken.

6. Zeeland moet een inhaalslag maken ten opzichte van andere provincies om elektrisch rijden verder te stimuleren en meer laadpalen te realiseren.

7. Er moet binnen vijf jaar begonnen worden met de bouw van nieuwe kerncentrale(s) in Zeeland.

8. Het is van groot belang dat Zeeland meer op de kaart wordt gezet bij scholieren zodat meer jongeren besluiten om hun toekomstkansen in Zeeland te ontdekken. Ook helpt het aantrekken van buitenlandse studenten om de levendigheid te bevorderen.

9. Jongeren zullen zich meer aangetrokken voelen tot gebieden die beter zijn ingericht op de behoeften van jongeren (bijv. studentenhuizen, campus, woongebieden van veelal jongeren). En laat zien hoeveel er in Zeeland te beleven is zodat iedereen weet hoe Zeeland bruist!

10. Kom tot unieke opleidingen van topkwaliteit die alleen passen bij de provincie Zeeland!

Het eerste Zeeuws Jongerenparlement is naar volle tevredenheid van de organisatie verlopen. De onderlinge sfeer was goed. De jongeren zelf hebben de dag beoordeeld met een 8-.