Bijeenkomsten en activiteiten 2019

Jouw Zeeland betrekt jongeren bij zo concreet mogelijke zaken en onderwerpen die voor hen van belang zijn. Jongeren schrijven zich in voor de bijeenkomsten en activiteiten die hen aanspreken.

30-01-2019

Denktank Cultureel Erfgoed


Storyteller Jan Kuipers vertelde jongeren een griezelverhaal over het eeuwenoude Abdijcomplex. Daarna gingen de jongeren met Zeeuwse Ankers en Erfgoed Zeeland in gesprek over cultureel erfgoed.

Jongeren zitten op bankjes en luisteren naar een verhaal

05-02-2019

Train de trainer


Statenleden, ambtenaren en jongeren werden opgeleid tot trainers om goede gastlessen te kunnen geven op scholen.

Notitieblaadjes

20-02-2019

Ambassadeursbijeenkomst


Onze ambassadeurs kwamen bijeen om te brainstormen over de inzet van promotiemateriaal ten behoeve van ledenwerving voor Jouw Zeeland.

Post-its van de ambassadeursbijeenkomst op een wit vel