Huisvesting (tijdelijke) internationale werknemers houdt de aandacht

Het vraagstuk rondom de huisvesting van -al dan niet tijdelijke- internationale werknemers blijft de aandacht vragen in Zeeland. Er worden veel stappen gezet in de realisatie van nieuwe locaties, maar het blijft, mede door de vaak negatieve beeldvorming rondom deze brede groep werknemers, een uitdaging om ook de samenleving van het belang van deze huisvesting te overtuigen. Werkgevers blijven aangeven dat het een knelpunt blijft. Zo betoogde VNO-NCW dat deze huisvesting juist een oplossing is voor de onrust over dit onderwerp.

Beeldvorming

Dat de veelal negatieve beeldvorming een scheef beeld van de werkelijkheid geeft is aanleiding geweest voor de productie van de Omroep Zeeland serie “Thuis in Zeeland”. Hierin zijn drie portretten van internationale werknemers opgenomen die de verscheidenheid aan drijfveren van deze mensen laten zien. Sommigen komen bewust voor een korte periode, andere ontdekken gaandeweg dat dit hun thuis is of komen direct met de intentie voor een lang verblijf.

De kwaliteit van huisvesting is van groot belang. Niet enkel als recht of vanuit menselijk belang, maar zeker ook voor een ‘warme landing’ van deze werknemers in Zeeland. Daarbij is kwaliteit van huisvesting niet enkel bepalend voor het gevoel dat deze werknemers aan de regio verbinden, maar het is ook een reflectie van het belang dat deze groep vormt voor het succes van het Zeeuws bedrijfsleven. Veel bedrijven in Zeeland zijn afhankelijk van deze groep mensen. Willen we als regio een goede indruk achterlaten bij deze werknemers, dan is kwaliteit cruciaal.

Daarom wordt er in Zeeland hard gewerkt aan goede beleidskaders, concrete pilots en meer en betere samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen op dit thema. Je leest er meer over via onderstaande button.