Internationale studenten

Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde van stageplaatsen voor internationale studenten. Medisol, verkoper van AED’s, werkt al zeven jaar met internationale studenten. Als bijna-buurman van de HZ University of Applied Sciences zijn de contacten ook makkelijk gelegd. Medisol ontvangt studenten vanuit Oeganda tot Roemenië.

“Voor ons zijn de internationale studenten heel waardevol”, zegt Bernard Hollaers, Territory Manager bij Medisol. Bij ons ligt de nadruk op de export. Daarom hebben we jaarlijks vaak twee internationale studenten, die bijvoorbeeld marktonderzoek doen of onderzoek doen naar exportmogelijkheden.” De studenten zijn veelal afkomstig van de opleiding International business. Dat past goed bij de ambitie van Medisol om internationaal uit te breiden. Bernard: “We hebben niet alleen stagiairs die onderzoek doen, maar ook stagiairs die meelopen. Waar de HZ bij stages eerst vooral de focus legde op marktonderzoek, wordt nu wat meer nadruk gelegd op hoe studenten ook praktijkgerichte ervaring kan opdoen binnen diverse markten. Zo hebben we nu een Spaanse stagiair die meewerkt met de Portugese consulent die kijkt waar er nog niches zitten in de markt. Die krijgt zo ook veel praktijkervaring mee.”

Nieuwe en dynamische energie

Medisol raadt andere bedrijven zeker aan om internationale studenten in te zetten. Bernard: “Wij kunnen zo gebruik maken van de nieuwe ontwikkelingen in marketing en commercie die op de HZ wordt bijgebracht en die in de praktijk toetsen. En met studenten krijg je meteen nieuwe en dynamische energie uit verschillende landen die we goed kunnen gebruiken en we kunnen jongeren een zinvolle praktijkervaringsplaats bieden. Het mes snijdt zo echt aan twee kanten. En dat is goed voor Zeeland en de werkgelegenheid, zo hebben wij de afgelopen tijd al vier studenten van de HZ in dienst kunnen nemen, waaronder ook een student uit Roemenië.” Wel adviseert Bernard om bij stage aanvragen van internationale studenten goed door te vragen naar hun motivatie. “Nederlandse stagiairs kunnen bij meer bedrijven aan de slag, dus die kiezen vaak heel gericht voor ons bedrijf. Omdat er minder plekken zijn voor internationale studenten komen die studenten al snel uit bij ons of één van de andere bedrijven die internationale plaatsen biedt. Dus daar zul je net wat meer door moeten vragen om te kijken of de ambitie en motivatie matcht met je bedrijf.”

Internationale stageplaatsen Zeeuwsbreed oppakken

Daarom zou het ook goed zijn om het aanbod aan bedrijven dat internationale studenten een stageplaats biedt uit te breiden. En ook het aanbod van studenten. Bernard: “Wij hebben een fijne samenwerking met de HZ en Scalda. Maar ik zie ook mogelijkheden bij University College Roosevelt. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van de studierichting, maar ik denk dat er ook bedrijven zijn die Roosevelt studenten goed kunnen inzetten. En andersom geldt ook, er kunnen nog veel meer Zeeuwse bedrijven zich openstellen voor internationale studenten. We hebben in Zeeland genoeg internationale bedrijven. Als we dit nog breder oppakken in heel Zeeland, kunnen we tot een overkoepelende samenwerking komen waarin we de studenten nog beter en gerichter in kunnen zetten. Daar profiteert iedereen van. Ook Zeeland, want hoe meer goede stageplaatsen, hoe groter de kans dat studenten behouden blijven voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.”