Subsidieregeling Human Capital Call

Het is weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor innovatieve oplossingen voor de arbeidsmarkt.

Het is weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de subsidieregeling Human Capital Call. De subsidie kan worden aangevraagd voor het ondersteunen van projecten gericht op het oplossen van het tekort op de arbeidsmarkt met vernieuwde aanpakken. De regeling staat open t/m vrijdag 25 maart 2022, 17:00 uur.

Om meer te weten te komen over deze subsidie kun je de factsheet van 2020 lezen.

In de video 'Talent Tech Jobs' zie je een van de projecten die in een eerdere ronde subsidie hebben ontvangen. Ook de projecten 'Talent voor Zeeland' en 'Fylm' waar we in deze nieuwsbrief over schrijven hebbenin een eerdere ronde subsidie ontvangen.