Subsidieregeling

Zeeland in Stroomversnelling

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling heeft als doel innovatie in de sterke Zeeuwse economische sectoren te bevorderen. Duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren, zoals Kennis- en Innovatienetwerken, maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. De subsidieregeling stimuleert deze netwerken en samenwerkingsverbanden tot het uitvoeren van projecten. Door het aanjagen van deze projecten stimuleren we innovatie, bundelen we kennis en bevorderen we samenwerking tussen de sectoren. De subsidieregeling is een initiatief van het Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten.

Resulaten tot nu toe

Tot 1 november 2020 is in totaal 2,6 miljoen euro subsidie toegekend. Het totale projectvolume bedraagt 6,5 miljoen euro. 19 haalbaarheidsonderzoeken, 11 demonstratieprojecten en 7 Human Capital Agenda projecten.

Actuele openstellingen

  • 5 juni - 27 november 2020: Thematische openstelling Vestigingsklimaat, Versterking vestigingsklimaat voor (potentiele) werknemers
  • 28 augustus 2020 - 8 januari 2021: 5e brede openstelling Demonstratieprojecten, Versterking van de Zeeuwse economische clusters
  • 30 oktober 2020 - 5 februari 2021: Thematische openstelling Human Capital Agenda, Innovatieve oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt
  • 13 maart - 18 december 2020: Brede openstelling Haalbaarheidsonderzoeken, Versterking van de Zeeuwse economische sectoren

Vrijdag 18 september 2020 kwamen de betrokken ondernemers en onderzoekers van 6 haalbaarheidsstudies bij elkaar om elkaar te vertellen over hun projecten, waarbij de nadruk ligt op visserij en aquacultuur. Lees meer op www.zeeland.nl.

Ondernemers aan het woord

Wilt u meer weten over de innovatieve projecten en ondernemers die subsidie hebben ontvangen? Kijk dan onderstaande filmpjes:

Gedeputeerde de Bat overhandigde vrijdag 20 november 2020 met wethouder Mackintosh symbolisch een cheque aan familie De Jonge van KG Fruit in Kapelle.