Gevolgen coronamaatregelen voortgang Regio Deal projecten

De maatregelen rond COVID-19 zijn niet ongemerkt voorbij gegaan bij de uitvoering van de Regio Deal projecten. Maar de maatregelen hebben niet altijd geleid tot negatieve effecten op de projecten. Want juist in deze tijd komen ook innovatieve ontwikkelingen sneller tot stand. De behoefte tot digitale ontwikkeling van communicatie gaat sneller en biedt kansen. Deze versnelling wordt vooral zichtbaar binnen de drie onderwijsprojecten van de Regio Deal Zeeland.

Groen onderwijs

De maatregelen hebben een positief effect gehad op de hybridisering: de combinatie van werken en leren. Door de maatregelen en de sluiting van scholen zijn praktijkexamens -en later ook praktijklessen- waar mogelijk in overleg verplaatst naar bedrijven. Voor de opleiding tot bloemist is er voor het afnemen van de examens zelfs een pop-up winkel geopend in de school!

Transitieplan voortgezet onderwijs

Zeeuws-Vlaanderen

Transitieplan Voorgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Mede dankzij de middelen die vanuit de Regio Deal beschikbaar zijn gesteld heeft VO Zeeuws-Vlaanderen, direct na de fusie op 1 augustus 2018, het afstemmen van de ICT netwerken, de elektronische leeromgeving en de ICT-systemen kunnen realiseren. Mede hierdoor kon, na de lockdown en de sluiting van de scholen, het lesgeven op afstand snel en zonder grote problemen worden uitgevoerd.

Beperkingen

Helaas staat met name de beperking om fysiek samen te komen soms de voortgang van projecten in de weg. Fysieke contacten blijken daarbij soms essentieel: om nieuwe relaties op te bouwen of omdat de doelgroep beperkt bekend is met digitale communicatie. Het bevrijdingsmuseum moest zelfs sluiten en worstelt nu met de beperkingen die de 1,5 meter afstand met zich mee brengt. Belangrijk aandachtspunt is dat COVID-19 nog niet weg is en de toekomst voor sommige projecten ongewis blijft. Dit kan invloed hebben op de afgesproken prestatie indicatoren uit de Regio Deal. We blijven daarom de gevolgen van COVID-19 maatregelen op de voet volgen.

Voortgangsrapportages

Bij de uitvraag van de rapportages over de voortgang van de projecten (halfjaarlijkse monitoring) is gevraagd om gevolgen hiervan voor het project duidelijk aan te geven. Uit de rapportages kan worden afgeleid dat:

  • Focus en prioriteit van bedrijven en organisaties in bepaalde sectoren tijdelijk verschoven.
  • Onzekerheid over de duur en aard van de maatregelen leidde ertoe dat projectonderdelen ‘on hold’ werden gezet totdat meer duidelijkheid ontstond.
  • Grootschaliger evenementen konden en kunnen voorlopig geen doorgang vinden.
  • Publieksvoorzieningen hebben geruime tijd geen klanten kunnen ontvangen en aanpassingen moeten doen zodat dit wel weer mogelijk is.
  • Informatiebijeenkomsten konden geen doorgang vinden. Het duurde enige tijd om hier bruikbare alternatieve digitale communicatie-oplossingen voor te vinden.
  • Individuele contacten tussen organisaties en klanten konden enige tijd geen doorgang vinden.
  • Projecten waarbij juist het gebruik van digitale communicatie een grote rol speelden, hebben hierdoor een duidelijke voorsprong ervaren.
  • Een aantal projecten kende grotere of kleinere vertragingen, waardoor gevraagd wordt naar verlenging van de projectperiode.