Aantrekkelijk investeren in energiebesparende maatregelen eigen woning

Op 15 november 2020 gaat de Energiesbespaarlening Zeeland van start. De regeling biedt woningeigenaren en verenigingen van eigenaars in Zeeland een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan het eigen huis te kunnen financieren. Leningen hiervoor zijn tegen een laag rentetarief beschikbaar, 0,5 procentpunt lager dan de reguliere rentetarieven van het Warmtefonds. Bovendien is er de mogelijkheid voor een extra rentekorting van 0,2% voor ‘Zeer energiezuinig pakket/Nul-op-de-meter’.

De regeling is onderdeel van het project Kwaliteitsimpuls wonen, een van de projecten uit de Regio Deal tussen Rijk en regio. Belangrijk onderdeel van het project is het verduurzamen van particuliere woningen. Daarom heeft Zeeland besloten om uit de Regio Deal gelden een financiële bijdrage te geven voor de Energiebespaarlening. Projectleider Leo van den Brand: “Als je ziet hoe een vergelijkbare regeling in de regio’s Friesland en Drenthe loopt, heb ik zeker hoge verwachtingen van de Zeeuwse regeling. Ons Zeeuwen zijn immers duurzaam.” De regeling loopt nog tot eind 2022 en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Rijk uit de Regio Envelop. Informatie over de regeling is te vinden op www.energiebespaarlening.nl/zeeland.