Duurzaamheidsscans bij 7 bedrijventerreinen in volle gang

Vanaf maart dit jaar worden op zeven bedrijventerreinen in Zeeland duurzaamheidsscans uitgevoerd. De duurzaamheidsscan brengt de kansen voor verduurzaming in beeld. De scans zijn in elk geval gericht op energiebesparing en omschakeling naar duurzame energie. Voor de bedrijventerreinen moet er daarnaast ook aandacht besteed worden aan circulaire economie, klimaatadaptatie en/of biodiversiteit.

Door maatregelen te nemen op bedrijventerreinen is veel duurzaamheidswinst te behalen. Het uiteindelijk doel is het duurzaam in exploitatie houden van de bestaande bedrijventerreinen, zodat het niet nodig is om steeds een nieuw bedrijventerrein op te zetten. Gedurende de loop van de scans wordt bezien welk van de bedrijventerreinen in aanmerking kan komen voor een pilot waarin de duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd. Het project is mogelijk door een bijdrage van € 200.000 van het Rijk uit de Regio Deal. Gemeenten en bedrijven brengen een even groot bedrag in. De provincie zou na gebleken succes van het project de aanpak van de duurzaamheid van bedrijventerreinen graag willen doorzetten. De scans vinden plaats bij Bedrijvenpark Zuid Zierikzee, in Middelburg bij een aantal MKB bedrijven buiten een bedrijventerrein, Bedrijventerrein Smokkelhoek Kapelle, Bedrijventerrein ’s Gravenpolder, Bedrijventerrein Welgelegen in Tholen en Baskenburg in Vlissingen. Voor één bedrijventerreinen wordt nog gewacht op een ‘go’.

De gemeenten in de regio De Bevelanden brengen in aanloop naar een nieuw regionaal bedrijventerreinenprogramma de toekomstbestendigheid en kansen voor verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen in beeld.