NIEUWSBRIEF MAART 2020

ZEELAND IN STROOM-VERSNELLING

De Provincie Zeeland informeert u in deze nieuwsbrief over de uitvoering van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en de Regio Deal. Beiden komen voort uit het gezamenlijke doel van de regio en het Rijk om tot een duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen.

Op 30 januari 2020 heeft in het overleg tussen Rijk en Regio, het Rijk besloten om weer 9,1 miljoen vrij te geven voor verdere uitvoering van de projecten. In deze nieuwsbrief laten we weer wat mooie resultaten zien uit het afgelopen half jaar.