Subsidie aantrekkelijker Zeeland voor werknemers

De Provincie Zeeland stelt subsidie beschikbaar voor projecten die het leefklimaat versterken, waardoor het voor (potentiƫle) werknemers aantrekkelijker wordt om zich in Zeeland te vestigen. Dat is nodig, want het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere opgave voor Zeeland. De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling dat tot stand gekomen is in samenwerking met en met bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten.

Er is geconstateerd dat wanneer er veranderingen optreden in de persoonlijke omstandigheden van werknemers, zij vaak werk gaan zoeken in hun woonomgeving. Door het aantrekkelijker te maken voor werknemers om in Zeeland te komen of te blijven wonen, verwachten we hen langer te kunnen behouden voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: Versterking van het vestigingsklimaat gaat open op 5 juni 2020 en sluit op 27 november 2020. In totaal is 500.000 euro beschikbaar. De regeling kan een stimulans zijn voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid die van belang zijn voor het Zeeuwse vestigingsklimaat. De regeling is ook bedoeld om de initiatiefkracht van bewoners en bedrijven te versterken en nieuwe samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid tussen inwoners, bedrijven en overheid te stimuleren.

Ondersteuningsloket

Bij ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is een loket ingericht dat initiatiefnemers kan begeleiden bij het opstellen van een plan of subsidieaanvraag. Neem hiervoor contact op met subsidieloket@dezb.nl.

Lees meer op www.zeeland.nl.

24 juni digitale informatiesessie

Op 24 juni organiseren we van 14.00 tot 15.00 uur een digitale informatiesessie over deze subsidieregeling. U kunt zich hier aanmelden.

image