Overzicht Subsidieregelingen 2020

  • 13 maart -7 augustus 2020: 4e brede openstelling Demonstratieprojecten, Versterking van de Zeeuwse economische clusters
  • 5 juni - 27 november 2020: Thematische openstelling vestigingsklimaat, Versterking vestigingsklimaat voor (potentiele) werknemers
  • 28 augustus 2020 - 8 januari 2021: 5e brede openstelling Demonstratieprojecten, Versterking van de Zeeuwse economische clusters
  • Oktober 2020 - februari 2021: Thematische openstelling Human Capital Agenda, Innovatieve oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt
  • 13 maart - 18 december 2020: Brede openstelling Haalbaarheidsonderzoeken, Versterking van de Zeeuwse economische sectoren