Kwaliteit Zeeuwse kust

Twee kustprojecten worden uitgevoerd met een bijdrage uit de Regio Deal die op 6 juli 2018 met het Rijk en de Provincie Zeeland is afgesproken. Dit zijn het aandachtsgebied Nehalennia in Domburg en de Onthaalkamer Breezand in Vrouwenpolder. De projecten zorgen voor een impuls voor de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de Zeeuwse kustzone in de gemeente Veere. De gemeente Veere krijgt een totale bijdrage van € 841.931 voor de uitvoering van de twee projecten.

Nehalenniagebied Domburg

In het Nehalenniagebied worden in de komende jaren alle hotels herontwikkeld evenals het enige strandpaviljoen. Dit zijn private investeringen. Hierbij wordt bij de herontwikkeling het parkeren niet op maaiveld gerealiseerd en veelal buiten het plangebied. De gemeente zal het openbaar gebied herinrichten.

Dit houdt in dat de Boulevard van Schagen wordt afgerond, de opgang naar het strand van de Badstraat wordt heringericht en daardoor ook beter toegankelijk voor minder validen en bezoekers met kinderwagens, bolderkarren enzovoorts, alle openbare parkeerplaatsen (op vier na) worden opgeheven en daar komt duinlandschap voor terug, de midgetgolfbaan wordt opgeheven en dat gebied met alle verhardingen wordt omgezet naar duinlandschap, het grootste deel van de Nehalenniaweg wordt heringericht, er komen meer en betere fietsenstallingen en er komen extra inrichtingselementen zoals twee zeebalkons.

Onthaalkamer Breezand Vrouwenpolder

Het opwaarderen van het huidige parkeerterrein Breezand naar onthaalkamer staat omschreven in de visie ‘de kust is breder dan strand’: "We willen de recreant laten ervaren dat hij in een waardevol en kwalitatief hoogwaardig en gastvrij recreatief gebied is aangekomen. Om dat te bereiken gaat de gemeente alle parkeerterreinen aan de kust inrichten conform deze visie. Dit project maakt deel uit van een totale gebiedsontwikkeling rondom de Fort den Haakweg.