Subsidieregeling

Zeeland in Stroomversnelling

In september 2020 is voor de vijfde keer de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling opengesteld, voortkomend uit het gelijknamige investeringsprogramma. De regeling is tot stand gekomen met bijdragen vanuit het Rijk, de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland. Het doel van de 'aanjaaggelden' is om de economische clusters in Zeeland duurzaam te versterken. Afgelopen april zijn subsidies toegekend aan vijf demonstratieprojecten. We lichten ze hier toe.

Inspectie technologie voor aardappelen en schaal- en schelpdieren

In dit demonstratieproject, aangevraagd door RMA-techniek B.V., wordt gebruik gemaakt van een intelligente, zelflerende High Speed Vision Inspection Technologie. Door middel van deze techniek zouden de aanwezige defecten bij uiteenlopende aardappelrassen geïdentificeerd kunnen worden. Ook zal door het zelflerende element van deze technologie de beoogde identificatie in de tijd verbeterd worden. Verder wordt gekeken of de techniek ingezet kan worden bij sortering, ingangscontrole en tussentijdse controles van aardappelen en of deze techniek geautomatiseerd kan worden binnen de andere sectoren (vis, schaal- en schelpdieren, groente en fruit).

Robotic Inspections –Maintenance in de Zeeuwse energie-industrie

Dit project, aangevraagd door Terra Inspectioneering BV, gaat om de ontwikkeling van een hightech inspectiedienst-inclusief inspectiedrones, roboticacomponenten en bijbehorende ondersteunende software – ten behoeve van de inspectie van energie-installaties, geschikt voor indoor- en outdoortoepassing. Zo kan het onderhoud tegen lagere kosten en veiliger uitgevoerd worden. Ook wordt gekeken naar de ontwikkeling van een tijdelijke geoutilleerde ontwikkel-test-en demonstratielocatie (OTD) als opmaat naar een permanente OTD.

ZIZo

Slimme monitoringstechnieken kunnen het mogelijk maken dat ouderen langer thuis wonen. In dit project, aangevraagd door DSP Innovation, wil het consortium een platform, dashboard/app, monitoringsstrategieën en nieuwe algoritmen op basis van Artificiële Intelligentie ontwikkelen om ouderen op afstand te monitoren en te helpen. Met behulp van nieuwe generieke Internet of Things (IoT) technieken, waarbij sensoren en camera’s in een woning verbonden zijn met een IoT-netwerk. Verwacht wordt dat dit bijdraagt aan een kwalitatief betere en efficiëntere zorg en een groter gevoel van welzijn en veiligheid bij ouderen.

Pilots duurzaam watergebruik verblijfsrecreatie Zeeland

Het hoofddoel van het project, aangevraagd door NV Economische Impuls Zeeland, is het ontwikkelen van systemen gericht op het duurzaam (her)gebruik van water door recreatiebedrijven in Zeeland, rekening houdend met de gastbeleving enerzijds en het verdienmodel van ondernemers anderzijds. Concreet worden vier pilots voorzien, waarin getest wordt met mogelijke oplossingen/systemen voor (her)gebruik van water op recreatiebedrijven. Er wordt ook een stappenplan ontwikkeld ten behoeve van overige bedrijven in de verblijfsrecreatie.

Kombucha

Dit demonstratieproject, aangevraagd door Bierbrouwerij Vermeersen, wordt uitgevoerd met als doel een schaalbaar productieproces voor kombucha, een gefermenteerde drank op basis van thee, ontwikkelen. Binnen de scope van het project wordt het productieproces getest en uitgebreid zodat het de basis kan vormen voor een nieuwe brouwerij in Zeeland. De doelstellingen van het project zijn het realiseren van installaties voor een kombucha proces dat op termijn op te schalen is. Daarnaast wil men een Zeeuwse kombucha brouwerij ontwikkelen met een in potentie internationaal merk.

Al 52 innovatieve projecten aan de slag!

In de tussentijdse evaluatie van de Regio Deal was al te lezen dat er in totaal 39 projecten aan de slag zijn gegaan met innovaties dankzij de Zeeland in Stroomversnelling subsidie. Met deze en andere nieuwe toekenningen staat de teller nu inmiddels al op 52 projecten!

Ook innovatieve ideeën? Vraag dan subsidie aan!

De subsidieregeling voor demonstratieprojecten is momenteel geopend. Subsidie kan nog aangevraagd worden tot 25 juni 2021. Subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken kunnen nog ingediend worden tot 17 december. Lees meer op www.zeeland.nl.