NIEUWSBRIEF mei 2021

ZEELAND IN STROOMVERSNELLING

De Provincie Zeeland informeert u in deze nieuwsbrief over de uitvoering van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en de Regio Deal. Beiden komen voort uit het gezamenlijke doel van de regio en het Rijk om tot een duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen.

In deze nieuwsbrief laten we weer wat mooie resultaten zien van de afgelopen maanden.