Regio Deal versterkt het leef- en vestigingsklimaat van Zeeland

De Regio Deal stelt inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de Zeeland in staat om samen het vestigings- en leefklimaat van de regio te versterken. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de dertien projecten uit de Regio Deal goede voortgang boeken.

Met de door de Deal beschikbare middelen van Rijk, provincie, gemeenten en andere regiopartners wordt geïnvesteerd in sterktes van en kansen voor Zeeland en worden de verbindingen tussen economische sectoren verbeterd. De negatieve spiraal van krimp, ontgroening en vergrijzing en een relatief beperkte innovatiekracht kan zo doorbroken worden.

39 projecten zijn aan de slag met innovatieve haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten

De Regio Deal Zeeland (uit 2018) en het investeringsprogramma “Zeeland in Stroomversnelling 2.0” (2017) bouwen voort op het actieprogramma van de Commissie Balkenende. De projecten komen ten goede aan de Zeeuwse economie, het vestigingsklimaat en de leefbaarheid.

59 woningen zijn toekomstbestendig gemaakt
422 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een baan

COVID-19

In de tussentijdse evaluatie wordt ook ingegaan op de gevolgen van COVID-19. Onvoorzien waren de gevolgen van COVID-19 voor de uitvoering van het investeringsprogramma. Een aantal projecten heeft hierdoor meer tijd nodig, maar de beperkingen hebben in een aantal projecten ook geleid tot een versnelling in digitalisering.

9 nieuwe ondernemingen zijn gestart, 3 ondernemers hebben een koerswijziging of doorstart gemaakt. Ook zijn 812 studenten betrokken bij de ondernemerschapsleerlijn in het hoger beroepsonderwijs bij HZ University of Applied Sciences

Conclusie

Provincie Zeeland en Economic Board Zeeland geven in de evaluatie aan dat de Regio Deal een effectief instrument is waarbij partners in de regio samen met het Rijk de brede welvaart, leefbaarheid en economische kracht in de regio kunnen bevorderen: “Voor een verdere ontwikkeling van de brede welvaart toegespitst op de regio’s zijn wat ons betreft Regio Deals in de toekomst niet meer weg te denken.”

Lees hier de tussentijdse evaluatie van de Regio Deal

Of lees het volledige persbericht op www.zeeland.nl