Fonds verblijfsrecreatie

Het fonds verblijfsrecreatie Zeeland ondersteunt bedrijven die willen investeren in kwaliteitsverbetering en verduurzaming van hun bedrijf om zo hun bedrijf toekomstbestendig te maken.

Camping Weltrevreden

Ondernemer Adriaan Wisse van camping Weltevreden (Zoutelande) kreeg eind 2020 als eerste ondernemer een lening verstrekt uit het fonds. Met deze lening realiseert hij zijn plan om de camping volledig op elektriciteit te laten draaien. Gedeputeerde Dick van der Velde ging langs bij Adriaan en kreeg een rondleiding over de camping. Meer weten over het Fonds? Neem contact op met fondsmanager Yvonne Braamse of ga naar impulszeeland.nl.

Wilt u, net als Yvonne en Adriaan van camping Weltervreden, ook investeren in de verduurzaming of natuurlijke inrichting van uw bedrijf? Maar is het lastig de financiering voor uw plannen rond te krijgen? Maak kennis met het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland en kijk naar de financiƫle mogelijkheden die het fonds biedt. Het fonds is er voor ondernemers in de verblijfsrecreatie met plannen rond circulair bouwen, energietransitie en natuur- en landschapsontwikkeling, passend binnen de kaders van de Zeeuwse Kustvisie.