ZEEUWSE OMGEVINGSVISIE 2021.

Samen bouwen we aan de toekomst van Zeeland: Land In Zee.

Denk mee, doe mee, dat staat centraal bij de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.

Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het corona virus is meedoen op dit moment niet mogelijk. We hebben daarom uw hulp nodig om in ieder geval met ons mee te denken. Ons doel blijft wel hetzelfde, we willen gezamenlijk met u komen tot een breed gedragen Zeeuwse Omgevingsvisie!

Om ons te helpen vragen we u de enquête in te vullen, die u via
deze link kunt openen. Het invullen duurt ongeveer een kwartier.
We begrijpen dat we hiermee de fysieke bijeenkomst natuurlijk niet helemaal vervangen, maar we hopen zo wel genoeg informatie op te halen om een volgende stap in het proces te kunnen zetten. De resultaten van de internetconsultatie zullen we t.z.t. beschikbaar stellen. U ontvangt daar bericht van.
De enquête is beschikbaar tot 24 maart.

Mocht u naar aanleiding van deze mededeling vragen hebben kunt u contact opnemen met Alexandra Scherbeijn,
06-2112 4813

Door de eeuwen heen is de provincie Zeeland gevormd en veranderd onder invloed van de zee.

De zeearmen die het land omhelzen, tekenen niet alleen de haat-liefdeverhouding van de inwoners met het water, maar ook de manier waarop met het beschikbare land wordt omgegaan.

Hoe gaan we in Zeeland om met onze leefomgeving? En wie bepaalt dat?

Hierover gaat het in de Omgevingsvisie.

De Omgevingswet

Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht.

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Omgevingswet wordt daarmee de basis voor een integraal beheer van deze vakgebieden. Ook biedt de Omgevingswet een kader voor nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Tegelijk met de Omgevingswet wordt de Nationale Omgevingsvisie opgesteld, kortweg de NOVI genoemd. De NOVI biedt een antwoord op de grote vragen over de fysieke leefomgeving. Voor de totstandkoming van de NOVI wordt nauw samengewerkt met mede-overheden en wordt actief betrokkenheid gezocht van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en inwoners.

De Zeeuwse
Omgevingsvisie

Oók tegelijk met invoering van de Omgevingswet moet elke provincie een visie op het gebruik van de ruimte hebben. Die visie is een politiek strategisch instrument voor de koersbepaling van de provincie tot 2050.

Gelijktijdig biedt de Omgevingsvisie een duidelijk kader voor iedereen die iets doet waarbij van de omgeving gebruik wordt gemaakt.

Via de Omgevingswet 2021 wordt bestaande regelgeving op rijksniveau drastisch vereenvoudigd, en via de Omgevingsvisie geldt dat voor de provinciale regels.

De Zeeuwse Omgevingsvisie vormt een kader voor de gemeentelijke Omgevingsvisies, die tussen 2021 en 2024 van kracht worden.

De fysieke en sociale leefomgeving

In de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is aandacht voor twee soorten ruimtebeleving.

De fysieke leefomgeving, dat gaat over wat je van je omgeving ziet, hoort, voelt of ruikt. Is er natuur, biodiversiteit, industrie, woon je vlak aan zee of in een nieuwbouwwijk? Daar horen specifieke geuren en geluiden bij.

  • De sociale leefomgeving, dat gaat over een onzichtbaar deel van je omgeving. Bereikbaarheid valt daaronder, maar ook sociale veiligheid. Is het prettig wonen hier? Mag ik met mijn hond in het bos wandelen? Hoever is het naar de kruidenier, de bibliotheek of het theater? Waar is de dichtstbijzijnde polikliniek? Heb ik toegang tot een wifinetwerk?

De fysieke en de sociale leefomgeving zijn van even groot belang voor ons welbevinden.

Documenten

Hoe wordt de Omgevingsvisie gemaakt

De Omgevingsvisie maken is mensenwerk. Zoveel mensen, zoveel invalshoeken!

In 2018 is er een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Meer dan 200 groeperingen hebben daar vanuit hun eigen expertise aandachtspunten voor onderwerpen geleverd. Die zijn in overleg geclusterd tot meer dan 20 bouwstenen. Per bouwsteen is er een klein groepje schrijvers/ meedenkers gevormd.

Halverwege 2019 is er per bouwsteen nagedacht over antwoorden op vragen over trends, ontwikkelingen en ambities voor Zeeland in 2050.


Externe links en achtergrondinformatie