DE ZEEUWSE OMGEVINGSVISIE

Omgevingsvisie vastgesteld in Provinciale Staten

De Zeeuwse Omgevingsvisie is vastgesteld! Het grootste en belangrijkste beleidsstuk voor de toekomst van Zeeland is 12 november 2021 in Provinciale Staten aangenomen. Een mijlpaal! Met de vaststelling van de Zeeuwse Omgevingsvisie legt Zeeland de ambities voor 2050 en de doelen voor 2030 vast. De stip op de horizon voor het beleid van de provincie Zeeland.

Wat is er de afgelopen drie jaar allemaal gebeurd? Op 4 juli 2018 werd het startsein gegeven voor het proces dat deze visie als resultaat heeft. De wereld zag er toen nog heel anders uit. Andere gedeputeerden, nog geen visie voor Zeeland in 2050 en Corona was alleen nog maar een biertje. Door aan te sluiten bij zo veel mogelijk bestaande bijeenkomsten zijn de belangrijkste onderwerpen voor Zeeland in 2050 opgehaald, dit waren 521 onderwerpen! Om van die 521 onderwerpen te komen tot een visie zijn ze onderverdeeld in 27 bouwstenen en gegroepeerd in 4 Zeeuwse Ambities. De Zeeuwse Omgevingsvisie is via co-creatie opgesteld door 25 collega’s vanuit de provincie en 25 mensen vanuit 15 andere organisaties. Ook hadden we 80 meedenkers. In totaal waren 50 organisaties betrokken bij het opstellen. we hebben ongeveer 65 bijeenkomsten georganiseerd en de nieuwsbrieven over de Omgevingsvisie worden aan 650 adressen bij meer dan 200 organisaties verstuurd. Bij de achterbanraadpleging hebben 75 burgers en 50 organisaties gereageerd. Het resultaat van al die gezamenlijk inspanning mag er zijn. De toekomstvisie voor heel Zeeland die met zo veel partijen in co-creatie is opgesteld, is vastgesteld door Provinciale Staten. Wij als team Omgevingsvisie waren en zijn nog steeds blij met de massale bereidheid om mee te doen en mee te denken. Nu de volgende stap, het in de praktijk brengen van de Ambities, doelen en acties. Waar ga jij in je werk bijdragen aan de Zeeuwse Ambities voor 2050?

Download de Zeeuwse Omgevingsvisie hier