BOUWSTENEN ZEEUWSE OMGEVINGSVISIE 2021

Hoe werkt dat? Die bouwstenen?

Voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is aan meer dan 200 organisaties gevraagd welke onderwerpen er zeker in thuis horen. Dat heeft een lijst van 39 hoofdonderwerpen opgeleverd. Voor alle onderwerpen worden bouwstenen opgesteld. Inmiddels zijn de 39 onderwerpen verdeeld over 22 bouwstenen, die samen de basis vormen voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.

Nu werken er meer dan 200 partijen samen met de provincie aan de visie. Alle partijen hebben zo hun eigen expertise of belang. Vanaf de bijeenkomst van 27 juni 2019 hebben collega's en netwerkpartners zich kunnen aanmelden als opsteller of meedenker voor de bouwstenen. Zo krijgt iedereen de kans om input te leveren.

De bouwsteengroepjes zijn na 27 juni aan de slag gegaan met opgehaalde trends, ontwikkelingen en ambities voor Zeeland in 2050.

"Hoe maken we van de losse onderwerpen één Zeeuwse Omgevingsvisie?"

Om een evenwichtige, afgestemde omgevingsvisie te maken, moeten de bouwstenen goed met elkaar worden afgestemd. Het is belangrijk dat de ambities voor Zeeland in 2050, belangen en onderlinge relaties duidelijk zijn.

Om dit proces in goede banen te leiden, moesten keuzes worden gemaakt. Het is niet efficiënt om:

1- met alle partijen tegelijk om tafel te gaan zitten en

2- alle bouwstenen met dezelfde groep partijen te bespreken.

Daarom hebben we de bouwstenen in vier gebiedstafels onderverdeeld. De gebieden zijn: Landelijk gebied, Stedelijk gebied, Havens en industrie en Kust en deltawateren. Per gebied worden aparte gebiedstafels georganiseerd waar de, in dat gebied meest voorkomende, bouwstenen worden besproken.

24 en 31 oktober zijn de bijeenkomsten van de gebiedstafels geweest. Daar zijn de eerste versies van de bouwstenen besproken en onderling afgestemd. In de volgende stap gaan de bouwstenen naar de integratiegroep die alle bouwstenen van alle gebiedstafels bespreekt en samenvoegt tot één omgevingsvisie. Bij eventuele strijdigheden tussen de bouwstenen worden oplossingen voorgesteld aan de bestuurlijke integratiegroep.

De concept visie wordt met alle betrokken partijen besproken, zodat iedereen over de volle breedte van de onderwerpen kan meepraten. Ook als niet aan alle gebiedstafels en werkgroepen wordt deelgenomen.