Visie in 't kort II

4 Zeeuwse afwegingsfactoren

Bij het inspelen op ontwikkelingen binnen en buiten onze provincie zijn deze afwegingsfactoren voor ons van groot belang.

Om de doelen uit de visie te halen hebben we allereerst onze omgeving nodig. Het halen van de doelen kunnen we niet alleen. Dat kan alleen, net als het opstellen van de Omgevingsvisie, samen. Het halen van de doelen betekent ook het maken van keuzes voor de toekomst. Bij het maken van die keuzes gebruiken we afwegingsfactoren. De Zeeuwse kernkwaliteiten vinden we daar belangrijk bij. Verder willen we aansluiten bij de drie afwegingsfactoren die het Rijk in zijn visie benoemd heeft, omgezet naar de Zeeuwse context.

Doe meer met minder grond

Veel uitdagingen vragen extra ruimte. Denk aan extra waterberging, zonneparken of groen in de stad.

Werk samen en deel kosten en baten

De organisatie die de kosten draagt is niet altijd de partij die er het meest aan verdient. Dat is geen probleem, het biedt juist kansen. Door doelen te combineren, zullen de totale kosten in tijd en geld altijd lager zijn dan via afzonderlijke projecten. Bijvoorbeeld: de straat wordt opengebroken om de riolering te vernieuwen, gelijktijdig wordt glasvezelkabel aangelegd.

Maak gebruik van de Zeeuwse kernkwaliteiten

Door slim en passend bij de locatie te ontwerpen, wordt een verandering een verrijking van de omgeving.

Denk aan de toekomst en aan de rest van de wereld

Plan voor de lange termijn, of plan iets wat later gemakkelijk een ander doel kan krijgen. Maar bedenk ook wat de neveneffecten kunnen zijn van een snelle en goedkope oplossing in de loop der tijd en in de wijde omgeving.

Hoe gebruiken we de Zeeuwse kernkwaliteiten daarbij?

Zoals hierboven al is aangegeven zijn de Zeeuwse kernkwaliteiten belangrijk voor Zeeland zoals we dat nu kennen en naar de toekomst toe willen blijven kennen. Daarom hebben we de kernkwaliteiten niet alleen met onze betrokkenen geformuleerd maar daarna via een onderzoek van de ZB | Planbureau voorgelegd aan de Zeeuwse burger. Daaruit zijn drie kernkwaliteiten én het gebrek aan een andere kernkwaliteit naar voren gekomen.

Genieten en opladen

De titel spreekt voor zich, in Zeeland kun je genieten van het landschap bijvoorbeeld tijdens een fietstocht, van de kust bijvoorbeeld tijdens het kitesurfen, van de mooie dorpen en steden bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan een rommelmarkt.

Waarderen en beschermen van het mooie landschap

Zeeuwen houden van hun mooie provincie. Dat wordt al heel snel duidelijk als er een inbreuk dreigt. Het maakt daarbij niet uit of die inbreuk te maken heeft met een economisch voordeel of met waarborgen van veiligheid – denk aan het kappen van oude bomen op een dijk. De anders zo gemoedelijke inwoners stellen zich onwrikbaar op in hun beschermingsdrang.

We voelen ons verbonden met de historie

Eeuwenlang was Zeeland een provincie van strijd, zo niet in oorlogen dan toch wel tegen de zee. De meest recente historische feiten op dit gebied zijn wel de inundaties op Schouwen-Duiveland en Walcheren gedurende de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp in zuidwest-Nederland in 1953. De ramp van 1953 leidde tot een historische uitspraak van Koningin Juliana: “Dit nooit meer.” Als reactie op de verdrinkingsdood van 1836 mensen werden in Zeeland en Zuid-Holland de Deltawerken gebouwd. Wij Zeeuwen zijn trots op onze Deltawerken, die prachtige meren hebben opgeleverd en die ons beschermen tegen stormen.

Kernkwaliteitswens: Scholing en carrièrekansen

Behalve waardering voor de andere kernkwaliteiten, onthulde het onderzoek van ZB/Planbureau ook een gevoel van gemis aan scholing- en carrière kansen. Zeeuwen zijn oplossingsgericht en koppelen vernieuwing aan specifieke Zeeuwse elementen. Zeeland is een land in zee met uitdagingen die vragen om inventieve oplossingen. Zowel in opleidingen als bij bedrijven is dit pionieren geborgd. Het vernieuwen, experimenteren, opleiden, daarin ruimte geven en meebewegen vraagt voortdurende stimulans. Wat zou het mooi zijn als de Zeeuwen van 2050 trots zouden zijn op het onderwijsaanbod in de provincie.