Visie in 't kort I

Zeeland aantrekkelijk houden gaat niet vanzelf. De inwoners, bezoekers en bedrijven gaan mee met de tijd. Andere tijden betekent andere wensen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en werken. Maar er zijn ook andere uitdagingen voor Zeeland. Uitdagingen die grote gevolgen kunnen hebben voor het Zeeuwse landschap en onze directe omgeving.

Dat we in een tijd van grote veranderingen leven, was al duidelijk voordat corona begin 2020 opdook. We zien bijvoorbeeld grote veranderingen in het klimaat . Een afname van het aantal verschillende soorten planten en dieren in een gebied (biodiversiteit).

Maar hoe gaat de toekomst er dan uitzien? Hoe staat Zeeland ervoor in 2050 en wat gaan we tot 2030 doen om de ontwikkelingen bij te sturen? Kunnen we met deze toekomstvisie onze Zeeuwse kwaliteiten behouden of versterken? Daar is deze visie op Zeeland 2050 voor.

Samen verschil maken, zoals de titel van ons coalitieakkoord, maar wel voor iedereen vanuit zijn eigen mogelijkheden. Dat betekent voor de één meeschrijven, voor de ander meedenken of deelnemen aan één van de gebiedstafelbijeenkomsten. Het is nog steeds bijzonder dat het ons samen is gelukt deze Zeeuwse Omgevingsvisie te schrijven.

Deze Zeeuwse Omgevingsvisie is breed. Hij gaat over veel verschillende onderwerpen tegelijk. Over oude monumenten en over nieuwste grote projecten. Hij gaat over havens, leefbaarheid, voorzieningen en mobiliteit. De Zeeuwse Omgevingsvisie gaat zowel over het veranderende klimaat als over het bouwen van andere soorten huizen. Vanaf 2022 kunt u in één oogopslag al het Zeeuwse beleid in deze visie terugvinden.

Vier uitdagingen: hoofdzaken + samenvatting

Er staan vier Zeeuwse ambities centraal in de Zeeuwse Omgevingsvisie. Deze vier ambities sluiten goed aan bij de uitdagingen die het Rijk genoemd heeft in zijn Nationale Omgevingsvisie, maar geven er wel een Zeeuwse invulling aan. De ambities zijn samen met organisaties en mensen uit onze omgeving gemaakt.

Uitstekend wonen, werken en leven in Zeeland

Balans in de grote wateren en het landelijk gebied

Een duurzame en innovatieve economie

Klimaatbestendig en CO2- neutraal Zeeland