Uitstekend wonen, werken en leven in Zeeland

Om ergens uitstekend te kunnen wonen, werken en leven, wil je een huis dat aan je behoeften voldoet. Groot genoeg, maar niet te groot en niet te duur. Je wilt je veilig kunnen voelen in je straat, ook ’s avonds en het is fijn als de natuur dichtbij is, te zien, te ruiken, aan te raken. Vanaf je huis wil je dat voorzieningen bereikbaar zijn. Denk aan scholen, winkels, theater, museum, sportveld of bibliotheek. Hoe ver is het naar de tandarts, fysio of het ziekenhuis? En tot slot: is je werk goed bereikbaar vanaf thuis?

Buiten de onderwerpen die hieronder genoemd staan, heeft wonen, werken en leven ook raakvlakken met klimaatadaptatie, energietransitie, infrastructuur, recreatie en toerisme, milieu, arbeidsmarkt, erfgoed, archeologie, zoetwater en natuur.


Onderwerpen in de uitdaging: Uitstekend wonen, werken en leven in Zeeland

Cultuur

image

Gezondheid

Mobiliteit

Onderwijs

Voorzieningen en evenementen

Woningvoorraad

Woonomgeving

Uitstekend wonen, werken en leven in Zeeland

  • De mix van Zeeuwse inwoners verandert (leeftijd, herkomst, opleidingsniveau).
  • Alle zaken waar je gebruik van kunt maken binnen een stad of dorp moeten goed bereikbaar zijn.
  • Voor alle inwoners van Zeeland zijn geschikte woningen beschikbaar.
  • Alle Zeeuwen kunnen gemakkelijk en ongehinderd deelnemen aan de samenleving.
  • De omgeving rond je huis is gezond, prettig en moedigt gezond gedrag aan.

Hoe zorgen we voor uitstekend wonen, werken en leven in 2050?

In 2050 is er voor iedereen een geschikte woning. De omgeving van je huis voelt veilig. De nabije omgeving nodigt uit om meer te gaan fietsen en wandelen.

De tuinen, de bermen en de hele buurt is zo aangelegd dat dieren en planten er kunnen leven. De groene omgeving rond het huis kan langere tijden van droogte en perioden met heel veel regen aan. Zo helpen we de natuur een handje.

Voorzieningen zoals het theaters, ziekenhuizen, winkels en sportterreinen hebben geen slechte invloed op het klimaat en zijn voor iedereen bereikbaar. Ook als je geen eigen auto hebt of afhankelijk bent van openbaar vervoer. Reizen gaat snel, slim, veilig, schoon en betaalbaar voor zowel reiziger als overheid. De digitale bereikbaarheid is snel en goed. De scholen in de provincie zijn goed bereikbaar en betaalbaar. Het onderwijs is van hoge kwaliteit.

Verspreid in Zeeland vind je een aantal unieke voorzieningen. Klein van opzet en van hoge kwaliteit. Bijvoorbeeld ziekenhuizen met speciale zorg, het watersnoodmuseum en onderwijs voor een unieke richting.