De eerste resultaten van de


Gebiedstafels

De opgehaalde onderwerpen zijn onderverdeeld in gebieden, per gebied is een aparte gebiedstafel ingericht. De vier kleuren corresponderen met de verschillende gebieden. Groen voor landelijk gebied, rood voor stedelijk gebied, blauw voor kust en deltawateren en paars voor havens en industriegebied.


Per onderwerp hebben we een inventarisatie gedaan van de huidige situatie, trends en ontwikkelingen, en ambities voor 2050. Samen met 150 netwerkpartners van ongeveer 60 organisaties hebben we in één ochtend bijna alle 39, door u en andere partners aangedragen onderwerpen langs zien komen.


Hier vindt u de tot nu toe opgehaalde resultaten per onderwerp.

A


Archeologie, bodem


B


Historische elementen, immaterieel erfgoed

C


Landbouw, aquacultuur


D


Leefbaarheid, bevolkingsontwikkeling

E


Natuur, biodiversiteit


F


Platteland, landschap, ruimtelijke kwaliteit

G


Zoet water, watersysteem


H


Bereikbaarheid


I.1


Gezondheid


I.2


Straling


J


Onderwijs


K


Voorzieningen


L


Wonen


M


Woonomgeving en stedelijk groen


N


Evenementen en promotie


O


Recreatie en toerisme, watersport, verblijfsrecreatie

P


Visserij


Q


Water


R


S


Circulaire economie


T


Transport en infrastructuur


U


Milieu en geluid